UNI TAPE XL

Tehnilised andmed

  Aine
Alusmaterjal
Liim
Eralduskiht
Omadus Väärtus Standardid
Värvus
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud DIN 4108-11
Töötlemistemperatuur
Temperatuurikindlus
Ladustamine