Aurutõke tarindi pealsetele soojustusele ja renoveerimiseks

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
  • Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
  • Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele tarindi pealsetele soojustustele difuussete välispindadega ( katuste aluskattega nt SOLITEX MENTO 3000).

Lisaks saab DA-d kasutada õhutõkkekangana ja renoveerimise aurutõkkena kahe soojustuskihi vahel. Tarindi pealsete soojustuskihtide vahel saab kasutada kõiki kiulisi soojustusmaterjale - tarindi pealne soojustus on vahtplast (nt PUR, PIR või EPS). Katuse pealmine kiht on difuusne katuste aluskate (nt SOLITEX MENTO 3000).