Täies ulatuses kleepuvad, ülekrohvitavad torumansetid ühele torule, sise- ja välistingimustesse

 

Eelised

  • Hoiab ehitusosad kuivana: kiire ja lihtne tihendamine sise- ja välistingimustes
  • Turvaline ühendus veekindla SOLID-liimainega, mis on ajas kestva nakkega
  • Praktiline kasutada: kaableid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb õhukindlaks
  • Erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt
 

Kasutusvaldkond

Täies ulatuses kleepuvad, ülekrohvitavad mansetid kiireks ning püsitihedaks ühendamiseks müüritis või betoon seinte ja lagedega, kui ka puitkiudplaatide ja puidupõhiste plaatidega.

Artikkel Manseti Ø Toru Ø
ROFLEX SOLIDO 50 200 mm 50-80 mm
ROFLEX SOLIDO 100 250 mm 90-120 mm
ROFLEX SOLIDO 150 296 mm 130-170 mm
ROFLEX SOLIDO 200 346 mm 180-220 mm

Tehnilised andmed / Tarneviisid

  Aine
Materjal PP-fliis, spetsiaalne membraan PP-kopolümeerist, tihend: EPDM
Liim veekindel SOLID-liimaine
Eralduskiht silikoonitud paber
Omadus Väärtus Standardid
Värvus must
Ilmastikukindlus 3 kuud
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud nõuetele vastav DIN 4108-11
Ülekrohvitav / ületeibitav ja
Töötlemistemperatuur alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM pikaajaline -40 °C bis +150 °C
Ladustamine jahedas ja kuivas keskkonnas

Tarneviisid

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kogus Kaal
1AR00954 4026639209542 200 mm 200 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01136 4026639211361 200 mm 200 mm 10 tükki 0,3 kg
1AR01137 4026639211378 250 mm 250 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01138 4026639211385 250 mm 250 mm 10 tükki 0,48 kg
1AR01139 4026639211392 296 mm 296 mm 2 tükki 0,16 kg
1AR01140 4026639211408 296 mm 296 mm 10 tükki 0,6 kg
1AR01141 4026639211415 346 mm 346 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01142 4026639211422 346 mm 346 mm 10 tükki 0,75 kg
1: Profipakendeid ei müüda avatutena

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.
Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Ajas kestev ühendus on saavutatav kandvate mineraalsete nn. müüritiste, betoonide või krohviste aluspindadega. Enne mansetide ROFLEX SOLIDO paigaldamist nn puitkiudplaatidele on soovitav aluspind töödelda TESCON PRIMER kruntidega ROFLEX SOLIDO võib märgudes nn vettimades / kuivades kahaneda. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kogus Kaal
1AR00954 4026639209542 200 mm 200 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01136 4026639211361 200 mm 200 mm 10 tükki 0,3 kg
1AR01137 4026639211378 250 mm 250 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01138 4026639211385 250 mm 250 mm 10 tükki 0,48 kg
1AR01139 4026639211392 296 mm 296 mm 2 tükki 0,16 kg
1AR01140 4026639211408 296 mm 296 mm 10 tükki 0,6 kg
1AR01141 4026639211415 346 mm 346 mm 2 tükki 0,15 kg
1AR01142 4026639211422 346 mm 346 mm 10 tükki 0,75 kg
1: Profipakendeid ei müüda avatutena