Niiskusmuutlike auru- ja õhutõkkekangaste vananemiskindlust peab kontrollima - seda nõuab alates 2012. aastast puidukaitsestandard DIN 68800 2. osa. Saksamaa ehitusametid on kehtestanud standardi DIN 68800-2. Seetõttu pole see soovitus, vaid osa ehitusseadusest ja seega on seadus täitmiseks. See nõuab sõnaselgelt niiskusmuutliku difusioonitakistusega aurutõkete vananemiskindluse tõendamist. Vaadates Eesti seisukohast, siis Saksamaal tõendamata ehitustoode ei ole ju ka Eestis toimiv.

Kui seda tõestust ei saa või ei pea esitama, on niiskusmuutlikuks nimetatud aurutõke puhtalt konstantse difusioonitakistusega (sd-väärtusega) aurutõke ja seda võib kasutada ainult sellisena. EVS EN 13984 kohane CE-märgis ei tähenda, et niiskusmuutlikuse vananemiskindlus on kontrollitud. Taust seisneb selles, et Euroopa standard ei tunne ühtegi niiskusmuutlikku aurutõket ja seetõttu ei sisalda katsemeetodid niiskusmuutliku funktsiooni või selle vananemiskindluse tõestamist.

Tõendada võib nt. ETA (European Technical Assessment/Europäisch Technische Bewertung) tunnustusega.

Kui niiskusmuutlikkus pole nt. reguleeritud ETA-ga, ei ole see niiskusmuutlik aurutõke. Sellise kanga kasutamine niiskusmuutliku aurutõkkena rikuks ehitustoodete määrust. See võib viia informeeritud ehitajate tagastusnõuete esitamiseni.

Sama kehtib ka juhul, kui niiskusmuutliku aurutõkke kasutamist nõutakse ehitusfüüsikalise spetsifikatsiooni kaudu või kui see on osa töövõtja pakkumisest. Sellist toimivust saab saavutada ainult tõendatud niiskusmuutliku aurutõkke abil.

INTELLO ja INTELLO PLUS on esimesed niiskusmuutlikud aurutõkked, millede ajas kestvus on tunnustusega kinnitanud. ETA-ga on kinnitatud mõlema INTELLO kanga vananemiskindlus vähemalt 50 aasta jooksul.

Kõik tõendamiseks mõeldud testid viidi läbi sõltumatus akrediteeritud katseinstituudis. Akrediteerimine on oluline, kuna katseasutust jälgib sõltumatult Saksamaa Akrediteerimisnõukogu. See tagab testi tulemuste sõltumatuse ja usaldusväärsuse.


INTELLO toimib talvistel ehitustel

Talvine ehitamine ei ole probleem pro clima toodetega INTELLO ja INTELLO PLUS. Oluline on sobiv Hydrosafe-väärtus. Hydrosafe-väärtus näitab, kui tõkestav on niiskusmuutlik aurutõke 70% keskmise õhuniiskuse juures. 70% keskmine õhuniiskus on näiteks ruumi õhuniiskus 90% ja 50% puiduniiskus – ligilähedane on ka betoneerimisel või seinte krohvimisel.

70/1,5 reegliga kehtib Hydrosafe-väärtus sd = 1,5 m piisavana, et konstruktsiooni ehitusest tingitud niiskuse eest kaitsta. 70/1,5 reegel tuleneb standardist DIN 68800-2. INTELLO ja INTELLO PLUS on Hydrosafe-väärtusega 2 m kindlalt ülalpool sd = 1,5 m nõuet ja vastavad nõuetele. Hydrosafe-väärtus ei tohi olla ka üle 2,5 m, sest muidu konstruktsiooni tekkinud ettenägematu niiskuse tagasikuivamise võime väheneb tuntavalt.

Winterbaustelle

Esimene niiskusmuutlik aurutõke, pro clima DB +, töötati välja 1990-date alguses eesmärgiga tagada parim kaitse niiskuse eest ehitusetapis ja pärast hoone valmimist. INTELLO ja INTELLO PLUS on DB+ loogiline toote edasiarendus. Kangastega on planeeritud ja teostatud miljoneid ruutmeetreid konstruktsioone ilma kahjustusteta. INTELLO, INTELLO PLUS ja DB + abil on ehitusdetailid usaldusväärselt niiskumise eest kaitstud, nii ehituse ajal kui ka pärast seda.

Aurutõkked ei toimi kaktustena, sulgevad poorid kui on külm ja avanevad kui on liiga palav

Niiskusmuutlikus peab toimima, nii soojal kui ka külmal ajal. Vastasel juhul ei saa kangaid kasutada ehitusdetailide kaitseks peaaegu konstantses sisekliimas. Silmusekujulisel paigaldamisel (õhutõkke paigaldamine katuse väljastpoolt renoveerimisel) on samuti oluline, et kangad võimaldaks kuivamist külmal välisküljel. Külmast / soojast sõltuvad kangad põhjustavad paratamatult ehituskahjustusi. Temperatuurist sõltuvad kangad ei võimalda tagasi kuivamist. Lisaks ei ole pooridega kangad õhukindlad!

Kaktuste veetasakaalul pole aurutõkke funktsiooniga ja ehitusfüüsikaga mitte mingit pistmist. Kaktused on sukulendid (mahlakad taimed). Tänu suurele veesalvestusmahule saavad nad hästi läbi piirkondades, kus on vähe sademeid. Nagu enamus teisi taimi, võtab kaktus vett maapinnast juurte kaudu ja hoiab seda enda sees. Kaktused moodustavad tavaliselt laia lameda juurestiku. Nad eraldavad oma suhteliselt tiheda naha ja väikeste okaste kaudu väga vähe vett. Vee eraldumine(aurustumine) on väga madal. Veeimavus (juured) ja aurustumine (okkad) toimuvad kaktuste puhul täiesti erinevates kohtades. Intelligentsete kangaste funktsioon kaktuste nahas ei avalda mitte mingit mõju.

INTELLO on turvalisem, kui aurutõkked suunatud sd-väärtusega

INTELLO ja INTELLO PLUS on eriti suure hoonete ehituskahjustuste vaba potentsiaaliga. Oma ideaalselt tasakaalustatud difusiooniprofiiliga võimaldavad nad eriti vastupidavaid ja ohutuid konstruktsioone. Talvel saavutavad mõlemad kangad väga kõrge difusioonitakistuse ja kaitsevad optimaalselt soojustust ehituskahjustuste ja hallituse eest. Suvel võivad nad olla väga suure veeauru läbilaskvusega. See tähendab, et ehitusosadesse ootamatult sisenenud niiskus võib optimaalselt väljakuivada. See põhimõte on ennast praktikas tõestanud juba 20 aasta jooksul ja paljude miljonite ruutmeetrite paigaldatud INTELLO ja INTELLO PLUS abil. Täpsema info soojusisolatsiooni ehitusfüüsika kohta leiab uurimusest „Puitehitiste soojusisolatsiooni ehitiste kahjustuste ärahoidmise potentsiaali arvutamine“.

Erinevalt suunast sõltuva difusioonitakistusega kangastest ei saa niiskusmuutlikku INTELLO / INTELLO PLUS-i kogemata valesti paigaldada. Nad pakuvad parimat ehituskahjustuste kaitset mõlemas suunas - ehitamise ajal ja hoone kasutamise ajal - hoone eluea jooksul.

Pro clima kangas Sub-and-Top paigaldamiseks (õhutõkke paigaldamine väljastpoolt katuse renoveerimisel) on DASATOP. Tema niiskusemuutlik difusiooniprofiil on selle rakenduse jaoks optimaalselt seadistatud. Ka DASATOP-i ei saa selle niiskuse juhtimise osas valesti paigaldada. Kangast ei pea ümber pöörama. Seda saab paigaldada otse rullist. Sellega on paigaldusvigadest tulenevad kahjud või kulud välistatud. DASATOP-i paigaldamise kindel usaldusväärsus on tagatud, kuna paigaldamine ei ole suunast sõltuv.

DASATOP kaitseb sisepinnalise sd-väätusega > 2 m soojustust niiskumise eest. Samal ajal võib see olla sarikate välimisel pinnal sama difuusne nagu kaasaegne katus aluskattekangas (sd-väärtus = 0,05 m). Nii saab niiskus peaaegu takistamatult välja kuivada.

Pro clima kangaste omadused on kohandatud soovitud paigaldusega. Sel viisil on saavutatud maksimaalne turvalisus ehituskahjustuste kaitseks. Lisaks on üks iga konstruktsiooni jaoks lihtsam ja paigaldamise kulusid kokkuhoidev (nt peegeldusvaba ja sobivus). Seetõttu on olemas üks DASATOP ja kaks INTELLO kangast. Sest kangas, mis suudab kõike teha, ei saa midagi väga hästi teha.

Kui teil on küsimusi INTELLO ja INTELLO PLUS-i funktsioonide, planeerimise või paigaldamise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Pro clima tehnilise infoliini insenerid või meie pro clima müügipersonal on teie kõrval suure hulga eriteadmiste ja praktiliste kogemustega.

Kontrollitud ajas kestvus