Ajasäästlik ehitusteip sisetingimustesse

TESCON RAPIC

Eelised

  • Majanduslikult tasuv: eralduspaberita, nende kogumine ja käitlemine ei ole vajalik
  • Mugav kasutada: käsitsi rebitav
  • Turvaline toimivus - isegi niisketel aluspindadel: veekindel SOLID-liimaine
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Auru- ja õhutõkkekangaste ning õhukindlate ja siledate puidupõhiste plaatide õhupidavad liimühendused.