Tervislikum hoone

Mugavate eluruumide loomine – hea sisekliima

Tervislikumate hoonete aluseks on õhupidavus. Mugava sisekliima ning kaitse hallituse ja saasteainete eest on võimalik ainult õigesti kavandatud ja teostatud õhutõkkekihiga.

Õhupidavus tagab selle, et

  • vältida hallituskahjustusi
  • ei tekkiks tuuletõmbe tunnet
  • siseõhk ei muutuks talvel liiga kuivaks
  • suvel jääks kuum õhk hoonest väljapoole
  • välistada kiudude ja tolmu liikumist

... lühidalt: hoones peab olema mugav sisekliima

Inimesed viibivad tänapäeval keskmiselt 22 tundi oma päevast suletud ruumides: kontoris, koolis, lasteaias, vabal ajal spordihalli fitnessklubis või oma nelja seina vahel. Selle vahepeal oleme ka autos või ühistranspordis. Ja isegi magades ja oma akusid laadides teeme seda tavaliselt siseruumides.

Kui mugavalt me nendes siseruumides tunneme, sõltub suuresti sisekliimast ja siseõhu kvaliteedist. Mõlemal on suur mõju meie heaolule, tervisele ja töövõimele.


Rohkem elamismugavust

Mugav sisekliima

See, kas me tajume sisekliimat hea või halvana, sõltub põhiliselt toatemperatuurist, ruumi pinnatemperatuuridest (nt seinad, põrandad, laed ja aknad) ja ruumi õhuniisusest. Kui need kolm väärtust on rohelised, siis on mugav sisekliima.

Siit saate rohkem teada, kuidas saavutada mugav sisekliima

hea sisekliima

Hea siseõhk

Õhk on meie kõige olulisem toit. Söömata või joomata saame nii mõnegi päevata hakkama ja jääme ellu. Ilma hingamiseta me hakkama ei saa. Kas sa tead, et inimene teeb päevas umbes 20 000 hingetõmmet. Siis on selge, et meid ümbritsev õhk ei tohiks sisaldada hallitust, lahusteid ega muid saasteaineid.

Siit saate rohkem teada, kuidas saavutada hea siseõhk

Gesünder bauen

Tervislikumate hoonete pioneer

Pro clima on tegelenud tervislikuma ehitusega aastakümneid - isegi ajal, mil selliseid termineid nagu tervislik eluruum isegi ei eksisteerinud ja õhus leiduvatest saasteainetest ei oldud üldse teadlikud.

Aastate jooksul oleme koos arhitektide, puuseppade ja puiduettevõtete, ehitusmaterjalide tootjate ning energianõustamise ja ehitusfüüsika valdkondade ekspertidega välja töötanud ja rakendanud ideid, mis on jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud ning järjekindlalt suunatud elanike tervise- ja mugavusvajadustele.

Suur osa sellest, mis sai alguse pro clima algatusest, on nüüd ehituses kinnistunud ja nüüdisaegne.

Rohkem teavet pro clima idee kohta


Süsteemid mugavaks sisekliimaks