Väljapuhketorude mansett

 

Eelised

  • Hoiab ehitusosad kuivana: toru juurde sattuda võiv vesi juhitakse külgmiselt ära
  • Kestvalt usaldusväärne ühendus: tuulekindel, vett tõrjuv, veeauru läbilaskev
  • Täpne paigaldus ja lihtne kleepimine: mansett ulatub külgmiselt üle õhutustoru fikseeriva katusekivi
  • Keskmise poolitusjoonega eraldusriba on lihtne eemaldada
  • Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb õhukindlaks
  • Ehituse paindlikus: ilmastikukindlus 6 kuud
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt
 

Kasutusvaldkond

Mansett kiireks, püsivalt tuulepidavaks ja vett tõrjuvaks ühendamiseks aluskatuste või õhutustorude fikseeriva katusekivi all olevale toestusele. Vajaduse korral saab mansetti parajaks lõigata. Ühendusteip on veeauru läbilaskev.

Tehnilised andmed

  Aine
Alusmaterjal spetsiaalfliis PP-materjalist koos EPDM-ga
Liim veekindel SOLID-liimaine
Eralduskiht keskelt poolitatud silikoonitud kile
Omadus Väärtus Standardid
Värvus helesinine
Paksus ca. 1,2 mm
Toru läbimõõt 100 - 120 mm
Ilmastikukindlus 6 kuud
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud nõuetele vastav DIN 4108-11
Töötlemistemperatuur alates -10 °C
Temperatuurikindlus EPDM pikaajaline -40 °C bis +150 °C
Ladustamine jahedas ja kuivas keskkonnas

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aluslae- ja aluskattekangastega.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima väliskangastega, muude aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kogus Kaal
14223 4026639142238 560 mm 380 mm 1 tükki 0,172 kg
1: Profipakendeid ei müüda avatutena