Ettevõtte eesmärk

Ettevõtte eesmärgiks on soojusisolatsiooni konstruktsioonidele mõeldud ülitõhusate õhupidavussüsteemide arendamine, tootmine ja müümine, et säästa energiat, vältida ehituskahjustuste tekkimist ning võimaldada tervislikumalt ehitada. Sel viisil saab säilitada väärtusi ja luua parem elukeskkond. Tootearenduses on ühendatud parim funktsioon parima võimaliku ökoloogilise teostusega.

Filosoofia

Pro clima peab oma äris kõige olulisemaks inimest. Kõige tähtsamaks ressursiks ettevõttes on ettevõtte töötajad. Tööaeg on osa elust. Rõõm kauplemisest tekib enese identifitseerimisel läbi ettevõtte ja läbi mõistmise, et Sinu tegevus on vajalik ja mõtestatud.

Ajalugu

Kui ettevõtte MOLL Bauökologische Produkte GmbH tänane juht, härra Lothar Moll 1978. aastal ökoloogilise ehitamise nõustamiskeskuse avas, pani ta sellega aluse pro clima tänasele tegevusele.

80-ndate alguses lisandus nõustamisteenuste hulka ka “Bio­lo­gi­sche In­sel” ning sealhulgas ka ehitustoodete müük, mille sortimendis olid ainult ökoloogilised ehitustooted. Alates 1985. aastast hakati arendama esimest õhu- ja aurutõkkeid, mida pakuti B. I. Baupappen nime all (teiste seas ka ECO COLL looduslik lateksliim ja tänane nimetus DB+ ehituspapp). Kui 1994. aastal pro clima kaubamärk sündis, hakati professionaalse õhutõkkesüsteemi tarvis ka teisi tooteid arendama ja pakkuma.

A photo showing the smiling company founders, Lothar and Uwe, taken at a trade fair.

Tänapäeval tegutseb pro clima® aktiivselt rohkem kui 40 maal üle kogu maailma ning pakub maailma esimesi ja ainukesi intelligentseid (hingavaid) auru- ja õhutõkkeid, ehitusteipe, kindla kvaliteedi ja laiahaardelise teeninduse näol õhupidavussüsteemide terviklahendusi nii sise- kui välistingimustesse.

Pro clima INTELLO süsteemi turule toomine 2004. aastal kehtestas hoonete ehituskahjustuste ja hallituse eest kaitsmisel uue standardi.


Partnerlus koostöös

Koostöö toimub alati inimeste vahel. Isiklikud suhted ja horisontaalne võrgustik partnerite, teeninduse, tööstuse, müügi, tootmise, teadustöö, õppetöö ja liitudega on positiivse arengu võtmeks ja ühise edu saladuseks. Ettevõtte orientatsioon on kindlalt suunatud kliendi vajadustele.


Väärtused

Äriidee keskmes on neli olulist väärtust

Kommunikatsioon

Inimesed ja koostöö on olulisemad kui protsessid ja tööriistad. Tähtsaks tuleb pidada töötajate initsiatiivi. Asjaosaliste huvid tuleb viia kooskõlla ettevõtte huvidega. Alati peab säilima vabadus rääkida probleemidest või halbu uudiseid edastada.

Zeichungen auf einer Tafel

Lihtsus

Iga probleemi käsitletakse nii, nagu oleks see võimalik lahendada mängleva kergusega. Mängi ja võida.

Tagasiside

Koostöö kliendiga on olulisem kui lepingulised kokkulepped. Küsimustele vastatakse võimalikult kiiresti. Tagasisidet analüüsitakse ja sellest saadud teadmised lisatakse süsteemi.

Julgus

Plaani järgimisest olulisem on reageerimine muutustele. Tehes palju väikesi muudatusi on võimalik lahendada iga probleem. Kindla suunitlusega läbiviidud katsed vähendavad riske ja suurendavad turvalisust ja usaldust.


Tulevikule mõeldes

Ainult arukate lahenduste järjekindla ja teadliku rakendamise kaudu on võimalik saavutada kõigi maakera inimeste kõrge elatustase.

Tehnoloogiate ja lahenduste teadlik kasutamine ning seega ka teadmised pakuvad ehitussektoris tohutut potentsiaali. Pro clima on neid ulatuslikke teadmisi arendanud alates 1980. aastatest. Täna on see alalise innovatsiooni alus.

Eelkõige on energiavajaduse vähendamine soojusisolatsiooni ja hoone välispiirete intelligentse tihendamise abil lihtsad, kuid väga tõhusad viisid, kuidas tulevikku positiivselt mõjutada.

... meie põlvkonna ülesanne