Absoluutselt avatud ja maksimaalselt tihe

Katuse- ja fassaadikangad peavad vastama erakordselt rangetele hoovihmakindluse ja veekindluse nõuetele. Samal ajal peavad katuse- ja fassaadikangad väga hästi veeauru läbi laskma, et niiskus saaks kiiresti ja kindlalt välisõhku imbuda.

Siiani saadaolevad mikropoorsed kangad suudavad neid nõudeid täita vaid mõõdukalt. Uued kangad on niiskusaktiivsed ja poorideta membraaniga, mis on ehitusdetailidele märkimisväärselt turvalisemad .


Tavapärane tehnoloogia: konvektiivne ehk mikropoorne kangas

Tavapäraste mikropooridega PP-kangaste puhul satub veeaur läbi imepisikeste augukeste välja. Kui auru on palju, võib paani siseküljele tekkida niiskuskile. Tagajärg:
kangas muutub tihedamaks, tekib oht kahjustuste tekkeks. Niiskuse transportimine väljapoole on passiivne protsess, mis toimib vaid siis kui leiab aset suhteliselt suur aururõhu langus. Moodsate, hästi isoleeritud konstruktsioonide puhul vajalikku tulemust tihti ei saavutata.

Mikroskoopiline pilt ühest tavalisest katuse aluskattekangast. Tootmise käigus lisatakse kaltsiumkarbonaati. Seejärel valminud PP-kilet venitatakse. Nii tekivad mikropoorid.

Kaitse väljastpoolt tuleva vee eest säilib, kuna veetilgad on liiga suured ega suuda tänu oma pindpinevusele läbi pooride tungida. Vihmasaju korral või kui puidu koostisosad või lahustid pindpinevust vähendavad, võib siiski märkimisväärne kogus vett sattuda soojusisolatsiooni ning põhjustada hallitust ning kahjustusi konstruktsioonis.

Monoliitne SOLITEX membraan

Poorivabades kangastes liigub aktiivselt niiskust välja – mida rohkem niiskust, seda kiiremini. Difusioonitakistus langeb. Niiskuse liikumiseks on vajalik vaid väike aururõhu langus.

  • Maksimaalne kaitse hoovihma eest
  • Veesammas kuni 10.000 mm
  • Niiskuse aktiivne ärajuhtimine vajalik veeaururõhkude minimaalne erinevus
  • Niiske kangas on difuusne
  • Kondensatsioon puudub (ilma telgi efektita) & kasutatav ajutise kaitsekattena

Pildil monoliitse, poorideta SOLITEX membraani samavõrdne suurendus.

Eriline vihmakindlus on tagatud, sest poore ei ole. Suur löögikindlus või veepiisa vähenenud pindpinevus ei tekita SOLITEX aluskatetele mitte mingisugust probleemi.Turvalised lahendused hoonekarbi tihendamiseks