Talvel ehitamine

Soojustamist ja õhupidavust saab ohutult teostada ka talvel ehitatavatel objektidel. Niiskusmuutlikud aurutõkked on talvel difusiooni tõkestavad ja kaitsevad soojustust sisenenud niiskusest põhjustatud ehituskahjustuste ja hallituse eest.

Isegi ajutiselt suurenenud ehitusniiskuse korral on nende difusioonitakistus piisavalt kõrge. Suvel langeb nende difusioonitakistus väga madalale ja sellega tagatakse parimad võimalikud tagasikuivamise tingimused. Tavapärased kindla difusioonitakistusega aurutõkked sellist kindlustunnet ei paku.


Kõik niiskusmuutlikud kangad ei ole sobilikud

Talvine ehitamine ei ole probleem niiskusmuutlike kangastega, kui nendel kangastel on õige Hydrosafe-väärtus.

Hydrosafe-väärtus näitab, kui tõkestav on niiskusmuutlik aurutõke 70% keskmise õhuniiskuse juures.

70% keskmine õhuniiskus on näiteks ruumi õhuniiskus 90% ja 50% puiduniiskus – ligilähedane on ka betoneerimisel või seinete krohvimisel.

Video in English

See sõltub õigest Hydrosafe-väärtusest

Et konstruktsioone märgumise eest kaitsta, mis on tingitud ehituse suhtelisest õhuniiskuse suurenemisest, peab aurutõkke Hydrosafe-väärtus olema vähemalt 1,5 m ja maksimaalselt 2,5 m. Nõuded sd > 1,5 m uja < 2,5 m tulenevad standardist DIN 68800-2 ja on juttu rohkem 70/1,5-reegli juures.

Pro clima niiskusmuutlikud aurutõkked INTELLO ja DB+ vastavad kindlalt nendele nõuetele. Need kaitsevad konstruktsiooni usaldusväärselt kogu kasutusaja jooksul - isegi talvel ehitatavatel objektidel.

Pro clima kangad on turvalisust pakkunud aastakümneid

Esimene niiskusmuutlik aurutõke, pro clima DB +, töötati välja 1990-date alguses eesmärgiga tagada parim kaitse niiskuse eest ehitusetapis ja pärast hoone valmimist. INTELLO ja INTELLO PLUS on DB+ loogiline edasiarendus. Kangastega on planeeritud ja teostatud miljoneid ruutmeetreid konstruktsioone ilma kahjustusteta.

INTELLO, INTELLO PLUS ja DB + abil on ehitusdetailid usaldusväärselt niiskumise eest kaitstud, nii ehituse ajal kui ka pärast seda.

Lühem ehitusaeg - rohkem hoolt ja vastutust

Varem oli talv ehituses vaikne aeg. Tänasel päeval toimub planeerimine, ehitamine ja soojustamine aastaringselt. Puitkonstruktsioonidel, kui kuival ehitusmeetodil, on selgelt oma eelised, kuna üldiselt ei pea suurema niiskusega arvestama. Teisest küljest müüritiste kiire ehituse tõttu ei ole enam aega hoone liigset niiskust eemaldada, ilma et ülejäänud, muidu kuivade ehitusmaterjalide niiskuse suurenemiseta.

Selleks, et ka nendes karmimates tingimustes oleks võimalik talvel ehitada ohutult ja kahjustusteta, on vaja kõigi asjaosaliste koordineeritud ja hoolikat lähenemist. See ei hõlma mitte ainult ehituskonstruktsioonide kavandamist kõigil selle tasanditel, vaid ka kõigi tööde kooskõlastamist ning professionaalset ja ajalist kooskõlastamist.

Korrektne ehituse käik

Enne, nt. krohvimisega või betoneerimisega, niiskuse hoonesse toomist, tuleks sarikate (konstruktsiooni) vahed soojustada ja aurutõke õhupidavalt paigaldada/teostada.

Hoone peaks algselt olema ventileerimata, et betoonikiht saaks väändumiseta ja pragunemiseta kivistuda. Reeglina võib, sõltuvalt betoonikihist, hoone niiskust hakata välja tuulutama 3 päeva pärast. Seda tuleks teha järjepidevalt ja tõhusalt.

Ikka ja jälle juhtub, et hoonest ei tuulutata niiskust välja ega koguta õhukuivatitega. Kui kuivatamist või tuulutamist ei toimu, võib hoonesse tekkida "troopiline kliima", mis võib kiiresti kahjustada suurt hulka ehitise osasid.

Nüüdseks on ehitusetapi suurenenud niiskuse teema ka standardis kajastatud. Nii juhendab nt. DIN 4108-7, et suurenenud niiskus tuleb hoonest eemaldada või kasutada tehnilist kuivatamist(õhukuivateid).

Rohkem teemal "Suurenenud niiskus ehitusfaasis" leiate WISSEN-Wiki'st.


Rohkem lisateavet süsteemide INTELLO ja DB + kohta