Niiskusmuutlikus peab ajas kestvalt toimima

Niiskusmuutlike auru- ja õhutõkkekangaste vananemiskindlust peab kontrollima - seda nõuab alates 2012 aastast puidukaitsestandard DIN 68800-2. osa. Saksamaa ehitusametid on kehtestanud standardi DIN 68800-2. Seetõttu pole see soovitus, vaid osa ehitusseadusest ja seega on seadus täitmiseks. See nõuab sõnaselgelt niiskusmuutliku difusioonitakistusega aurutõkete vananemiskindluse tõendamist. Vaadates Eesti seisukohast, siis Saksamaal tõendamata ehitustoode ei ole ju ka Eestis toimiv.

Tõendada võib nt. ETA (European Technical Assessment/Europäisch Technische Bewertung) tunnustusega.

Turvalisus rangemate katsetingimuste kaudu

Momendil kehtiv aurutõkete Euroopa norm EVS EN 13984 ei tunnista niiskusmuutlike difusioonitakistusega aurutõkete omadusi ja puuduvad nende vananemiskindluse testimise meetodid. Kontrollida saab ainult konstantsete difusioonitakistusega aurutõkete omaduste vastavust EN normidele. Just sellel põhjusel tõestati INTELLO ja INTELLO PLUS vananemiskindlus kindlaks määratud meetodil sõltumatu teavitatud asutuse Deutschen Instituts für Bautechnik (DiBt) poolt. Sealjuures vanandati mõlemaid aurutõkkeid võrreldes EVS EN 13984 palju karmimates ettenähtud tingimustes (kõrgemad temperatuurid ja ajaliselt kaks korda kauem). Lisaks muudele karmimatele piirmääradele karmistati ka Euroopa normides olevaid lubatud vanandatud ja vanandamata difusioonitakistuse piirmäärade vahet.
Rohkem teema kohta

Laborprüfung

Ehitamine seaduse ja nõuete kohaselt

Pro clima niiskusmuutlikud aurutõkked INTELLO ja INTELLO PLUS on testid rangemates katsetingimustes väga edukalt läbinud. Seega on vastavus standardile DIN 68000-2 tõendatud kui niiskusmuutliku difusioonitakistusega vananemiskindlad aurutõkked.

INTELLO ja INTELLO PLUS olid koos DB+-ga esimesed niiskusmuutlikud õhutõkkekangad, mille Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) heaks kiitis.

INTELLO

Hea planeerijatele ja paigaldajatele

Zeichnung

Niisksusmuutlike pro clima kangastega olete turvatud osapool. Standardi DIN 68800-2 kohaseid konstruktsioone saab teha koos INTELLO ja INTELLO PLUS-ga ilma tehnika üldtunnustatud reegleid (hea ehitustava) rikkumata. Sama kehtib ka juhul, kui niiskusmuutliku aurutõkke kasutamist nõutakse ehitusfüüsikalise spetsifikatsiooni kaudu või kui see on osa töövõtja pakkumisest. Sellise toimivuse saab saavutada ainult niiskusemuutliku aurutõkkega, mis vastab DIN 68800-2-le. INTELLO ja INTELLO PLUS-ga on planeerijad ja paigaldajad optimaalselt kaitstud normide ja seaduste rikkumiste eest.

Pro clima kangad DIBt tunnustusega

  • ETA -18/1146 on vananemiskindluse sõltumatult tõendanud
  • Välimise difusioonikindla kihiga konstruktsiooni normile vastav teostus vastavalt DIN 68800-2 järgi
  • Katus, sein, lagi ja põrand
  • Kasutusklass 0, keemilise puidukaitseta
  • Usaldusväärne, sõltumatult jälgitav funktsioon ja kvaliteet