Installatsioonikarp

 

Eelised

  • Kaablitele ja kaablikõridele läbimõõduga kuni 20 mm
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Ruumi on kuni kolmele seadme pistikupesakarbile
  • Võimalik lahti lõikamise ja uuesti kokku kleepimise teel suurendada ükskõik millise pikkuseni
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt
 

Kasutusvaldkond

Installatsiooni vaheta konstruktsioonide korral tagab INSTAABOX ruumi seadmete pistikupesakarpide vms jaoks. Selleks paigaldatakse karp olemasolevale auru- või õhutõkkekihti ja see ühendatakse õhupidavalt. INSTAABOX-i saab kasutada nii sise- kui ka välisseintes.

Tehnilised andmed

  Aine
Materjal veniv ja elastne polüetüleen
Omadus Väärtus Standardid
Värvus läbikumav
Pikkus / installatsioonivahe laius 260 mm / 130 mm
Pikkus / kogulaius 320 mm / 190 mm
Sügavus 55 mm
Kaabli läbimõõt kuni 20 mm
sd-väärtus > 10 m EVS-EN 1931
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Temperatuurikindlus pikaajaline -10 °C kuni +80 °C
Ladustamine jahedas ja kuivas keskkonnas

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Aluspinnad

INSTAABOXi saab kombineerida kõigi tavaliste õhukindlate aluspindadega. Soovitused sobivate ühendusteipidega kohta ühendamiseks õhutõkkekihiga (nt aurutõkke, puidupõhised plaadid või mineraalne aluspind) on antud pro clima maatriksis. Lisateavet leiate ühendusteipide tehnilistest tootelehtedest.

Art. nr. GTIN Pikkus Laius Kogus Kaal
1AR02160 4026639221605 320 mm 190 mm 10 tükki 0,26 kg
1: Profipakendeid ei müüda avatutena