Pihustatav niiskusmuutliku sd-väärtusega õhutõke, sinine/must

Eelised

 • Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage Airless-seadmega või AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
 • Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
 • Sildab kuni 3 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
 • Usaldusväärne ka ehitusdetailide deformatsioonliikumise korral: ajas kestvalt elastne
 • Moodustab pärast kuivamist katkestusteta ja elastse õhu- ja aurutõkestava kaitsekihi
 • Ülekrohvitav, ülevärvitav, ületeibitav pro clima ehitusteipidega
 • Niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke seina-, lae- ja põrandapindadele, nagu krohvimata müüritis või poorsed plaatmaterjalid.

 • Sobib ka ehitusdetailide sõlmedes, näiteks aknad, katus, sein, lagi ja põrand, kui ka õhupidavate puidupõhiste plaatide(nt OSB) vuukide tihendamiseks
 • Sobib samuti aluspinna tugevdamiseks renoveerimisel
 • Niiskusmuutlik veeauru läbilaskvus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
 • Moodustab pärast kuivamist katkestusteta ja elastse õhu- ja aurutõkestava kaitsekihi.

Alternatiivne toode

Sõlmlahendused

Tarvik



UUS: Teie tehniline tugi

Siit leiate laialdast tuge AEROFIXXi käsitsemisel.

kokkuvõtlik – kergesti mõistetav – tõhus!

Video galerii


Referentsprojektid – AEROSANA VISCONN