Intelligentne õhupidavus

Niiskuse mõju ja ehituskahjustuste vaba potentsiaal

  • Niiskus võib väga erinevaid teid pidi piirdetarindisse sattuda, seda niiskuskoormust ei ole võimalik välistada
  • Liiga suur niiskuskoormus, ehituskahjustuste teke
  • Konstruktsiooni ehituskahjustuste vältimisel ei ole määravaks aurutõkke tõkestavad omadused, vaid oluline on kui suur on tarindi kuivamisreservide kogus
  • Suure difusioonitakistusega aurutõkked ei võimalda sissepoole tagasikuivamist ja nii tekivad kiiresti niiskumised

Turvalise tarindi õhupidavus on teostatud intelligentselt.


Nii toimib intelligentne õhupidavus

Niiskusmuutlikud aurutõkked, nagu näiteks INTELLO, on väga turvalised: kuna nad suudavad teha mõlemat, kaitset niiskuse eest ja samas veeauru läbilaskev optimaalseks tagasikuivamiseks. Selles videos selgitame täpselt, kuidas see töötab.


Parim kaitse intelligentsete kangastega

Kondensatsioonivee põhjustatud konstruktsiooni kahjustuste vältimiseks on parimaks kaitseks niiskusmuutliku difusioonitakistusega auru- ja õhutõkkekangad.
Nad on talvel difusiooni tõkestavad ja kaitsevad optimaalselt soojustust sisenenud niiskuse eest. Suvel langeb nende difusioonitakistus väga madalale ja sellega tagatakse parimad võimalikud tagasikuivamise tingimused.

Niiskusmuutlike kangaste põhimõte

Niiskusmuutlikud aurutõkked toimivad ilmastiku poolt reguleeritava membraani põhimõttel. Kangad muudavad oma molekulaarstruktuuri keskmise ümbritseva niiskuse põhjal ning vastavalt vajadusele muudavad intelligentselt difusioonitaksitust.

Talvel on aurutõket ümbritseva õhuniiskus keskmiselt umbes 40%. Difusioon on suunatud soojendatud siseruumist väljapoole. Nüüd peab aurutõke olema väga hea takistusega, et kaitsta konstruktsiooni kondenseerumise eest.

Suvel on aurutõket ümbritseva õhuniiskus keskmiselt üle 80% ja difusioonivoog on vastupidine. Nüüd peab kangas olema veeauru läbilaskev, et tekkinud niiskus saaks välja kuivada.

Difusioonitakistus sõltub ümbritsevast õhuniiskusest

Auru- ja õhutõkkekangad pro clima INTELLO, INTELLO X ja DB+ vastavad kindlalt eelpool nimetatud nõuetele. INTELLO ja INTELLO X saavutatav sd-väärtus on kuni >25 m, suvel alla 0,25 m. Pro clima DB+ vastavad andmed 4 m talvel ja 0,6 m suvel.

Mida suurem on difusioonitakistuse erinevus suve ja talve vahel, seda turvalisem on konstruktsioon - isegi ettenägematu niiskuse tekkimisel.

Parim viis vältida ehitise kahjustumist, on hoida väljakuivamisvaru suuremana, kui on võimalik suurim teoreetiline niiskuskoormus!

Ehitusfaas: Hydrosafe-väärtus (70/1,5 reegel)

Konstruktsioon peab olema kavandatud selliselt, et aurutõkke Hydrosafe-väärtus (sd-väärtus) oleks vähemalt 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse edasikandumise eest ruumiõhust ja selle tagajärjel tekkiva hallituse eest.

Hydrosafe-väärtus näitab, kui tõkestav on niiskusmuutlik aurutõke 70% keskmise õhuniiskuse juures. 70% keskmine õhuniiskus on näiteks ruumi õhuniiskus 90% ja 50% puiduniiskus – ligilähedane on ka betoneerimisel või seinte krohvimisel.

Nõuded sd > 1,5 m ja < 2,5 m tulenevad standardist DIN 68800-2 ja on juttu rohkem reegli 70/1,5 juures.

INTELLO, INTELLO X ja DB+ vastavad kindlalt nõuetele.

Põhimõtteliselt peaks ehituse iseloomust tingitud niiskus eemalduma hoonest akende kaudu tuulutamisega. Talvel aitavad kuivamist kiirendada ehituses õhukuivatid. Sellega välditakse pikema aja jooksul suurt suhtelist õhuniiskust.Süsteemid mugavaks sisekliimaks