Ehituskahjustuste
vältimine

Konstruktsiooni niiskumise vältimine

Välispiirde soojusisolatsioon peab olema kaitstud sooja ruumiõhu niiskuskoormuse eest. Sellise koormuse kaitseks on vajalikud auru- ja õhutõkked.

Kui siseõhk liigub takistamatult läbi soojusisolatsiooni, siis jahtub see üha enam ja lähemal välispinnale, kuni see lõpuks kondenseerub. Kondensvesi võib põhjustada olulisi ehituskahjustusi. Staatiliselt tähtsad ehitusedetailid võivad mädaneda ja oma kandevõime kaotada.

Niiskus soodustab ka tervisele kahjuliku hallituse teket.

Auru- ja õhutõkkekiht soojusisolatsiooni siseküljel aitab sellist ehituskahjustust vältida.

Intelligentsed õhutõkkekangad on tunduvalt turvalisemad, kui tavapärased kiled.


Kondensatsioon - Kastepunkt - Kondensaadi kogus: põhjus

Hoonekarbi soojusisolatsioon eraldab sooja niisket siseõhku madala niiskusega välisõhust.
Konstruktsioonis liikuv soe siseõhk jahtub külmadel aastaegadel. Sellisest õhu jahtumisest võib eralduda veeaur, mis vedela veena kondenseerub. Vee tekke põhjuseks on õhu füüsikaline käitumine:
soojas õhus on rohkem vett, kui külmas õhus. Kõrgema õhuniiskusega (nt uusehitistes 65 %) tõuseb ka kastepunkti temperatuur ja selle otsene tagajärg on kondenseerumine.

Siseõhu 20 °C / 50 % õhuniiskuse juures on kastepunkt 9,2 °C. -5 °C juures eraldub õhku juba ca 5,35 g/m³ kondensvett.

Diffusion

Difusioon on soovitud - konvektsioon ei ole

Erinevalt konvektsioonist on difusioon etteaimatav ja soovitud protsess. Difusioon toimub sisepinna ja välispinna vahel rõhu erinevuste tõttu. Vahetus ei toimu mitte vuukide kaudu, vaid niiskus läbib monoliitse ja õhupidava materjalikihi.

Reeglina toimub difusioon talvel seestpoolt väljapoole ja suvel väljapoolt sissepoole. Konstruktsiooni liikuva niiskuse kogus on sõltuv materjali veeauru difusioonitakistusest (sd-väärtusest). Ajaliselt on Kesk-Euroopas välistemperatuur kauem soe, kui madalad talvised temperatuurid, mis võimaldab konstruktsioonist rohkem niiskust välja kuivada.

Aurutõke sd-väärtusega 2,3 m laseb talvel vastavalt standardi DIN 4108-3 kohaselt ühes päevas ca 5 g niiskust siseneda ühe konstruktsiooni ruutmeetri kohta.

Funktionsgrafik Konvektion

Õhuliikumine (konvektsioon) on probleem

Kui õhk liigub kontrollimatute puhangutena, siis räägitakse konvektsioonist. See võib välispiirdes juhtuda, kui aurutõkkes on vuugid. Sise- ja väliskeskkonna temperatuuride erinevuste vahel tekkib õhurõhkude erinevus, mis otsib tasakaalu läbi õhuliikumise.

Ühes päevas võib konvektsiooni teel sattuda konstruktsiooni üle 100 g niiskust ja sinna kondenseeruda.

Vuuk

Näide: 800 g kondentsvett läbi 1 mm vuugi

Vuukideta soojustatud tarind aurutõkkega, mille sd-väärtus on 30 m, difundeerub talvisel ajal konstruktsiooni ca 0,5 g vett ühe ruutmeetri kohta.
Täpselt samal ajal ja sama lahendus 1 mm laiuse vuugiga, kus tarindisse liigub konvektsiooni teel 800 g niiskust vuugi ühe jooksva meetri kohta.

See vastab 1600 kordsele halvenemisele.


Muud planeerimata niiskuse allikad

Flankendiffusion

Ettenägematu: niiskus üle külgnevate / läbivate ehitustarindite

Külgmine difusioon: niiskus liigub läbi ehitustarindi soojustusse. Ehitustarind on üldjuhul õhupidav, aga madalama sd-väärtusega, kui aurutõke. Näide: aurutõket läbiv, õhupidavalt krohvitud müüritis. Kui välispiire on auru tõkestava välimise kihiga ja seestpoolt kaetud aurutõkkega, mis ei ole või on väga väikse tagasi kuivamisvõimega, siis on oht niiskuda ja seega ehituskahjustuste tekkeks ka õhupidava teostuse puhul.

Feuchtigkeit aus Baustoffen

Ettenägematu: niiskus ehitusmaterjalidest

Ehitusmaterjali niiskus: sageli ehitatakse niiskus konstruktsioonidesse koos ehitusmaterjalidega.
Üks näide näitab, millisest kogusest on juttu. Katuse sarikas mõõtudega 6/22, e=70 cm ja puit kaaluga 500 kg kuupmeeter, mis teeb ca 10 kg puitu sarika jooksva meetri kohta. Puidu kuivades eralduva vee kogused ruutmeetri kohta

  • kuivades ca 1%: 100 g vett/m²
  • kuivades ca 10%: 1000 g vett/m²
  • kuivades ca 20%: 2000 g vett/m².

Välja kuivav vesi võib teistesse konstruktsiooni osadesse ladestuda.

Kokkuvõtteks

  • Niiskus võib väga erinevaid teid pidi piirdetarindisse sattuda, seda niiskuskoormust ei ole võimalik välistada.

  • Liiga suur niiskuskoormus, ehituskahjustuste teke.

  • Auru pidurdavad tõkked on turvalisemad, kui auru tõkestavad tõkked. Suure difusioonitakistusega aurutõkked ei võimalda sissepoole tagasikuivamist ja nii tekivad kiiresti niiskumised.

  • Ehituskahjustuste vaba piirdetarindile on oluline: võimalikult suur tagasikuivamise kogus.Turvalised lahendused hoonekarbi tihendamiseks