Hea siseõhk

Kaasaegsed ehitised vajavad uusi kvaliteediaspekte

Tervislikumate ehitiste puhul on põhinõue kasutada sõltumatute katseinstituutide poolt testitud emissioonivabu ehitustooteid.

Inimesed viibivad tänapäeval keskmiselt 90% oma päevast suletud ruumides. Seega pole kahtlust, et sisekliima ja siseõhk peaksid olema kõrgeima kvaliteediga.

Selliste ehitustoodete, nagu nt lahustite ja plastifikaatorite, aurustumise halb mõju on tänapäeva nõudmistele vastavas õhupidavas majas oluliselt suurem kui mõned aastad tagasi.

Õhus olevad kahjulikud ained pääsesid varem koos sooja õhuga läbi vuukide ja pragude välja. Emisioonivabad ehitustooted on muutunud üha olulisemaks.

Pro clima-s on ökoloogia ja tervis olnud alati kesksed väärtused. Sellepärast on pro clima süsteemid sõltumatute instituutide poolt rangete nõuete kohaselt kontrollitud ja saavutab saasteainete testimisel regulaarselt parimad väärtused. Ideaalne hoonete jaoks, mis vastavad siseõhu kvaliteedi kõrgeimatele nõudmistega.

hea sisekliima

Hea siseõhk - kontrollitud ehitusmaterjalid on selle jaoks üliolulised

Ehitusmaterjalide usaldusväärne deklareerimine on tervislikuma ehitise põhinõue. Siseõhu hea kvaliteedi saavutamiseks tuleb esitada tõendid kõigi ehitustoodete koostisosade kohta. Lisaks uurivad sõltumatud katseinstituudid, milliseid emissioone (nt formaldehüüd ja lenduvad orgaanilised(VOC)) nendest lenduvad. Pro clima mõtleb saasteainete vältimisele juba tootearenduse ajal. Seetõttu on meie auru- ja õhutõkkesüsteemid, sealhulgas nende liimid, teibid ja krundid ka puhta südametunnistusega vastavuses rangetele sõltumatutele katsetele - ja saavutame saasteainete testimisel regulaarselt parimaid tulemusi.

Siit saate rohkem teada, kuidas saavutada mugav sisekliima

Kõik testitud pro clima lahendused tervislikumate hoonete kataloogis

System INTELLO

Pro clima on tegelenud tervislikuma ehitusega aastakümneid - isegi ajal, mil selliseid termineid nagu tervislik eluruum isegi ei eksisteerinud ja õhus leiduvatest saasteainetest ei oldud üldse teadlikud.

Ehituse kvaliteedi tagamise usaldusväärne ja läbipaistev tugi on meie jaoks oluline. Pro clima teeb koostööd erinevate institutsioonidega, näiteks Sen­ti­nel-Haus In­sti­tut (SHI) in Frei­burgis ja TÜV Rheinlandis ning algatab ja toetab tervislikuma ehitusega seotud projekte.


Ehitage õhupidavus tervislikumalt

Õhupidavat ehitist nõuavad seadused ja see on mõistlik. Kuid hoonete saasteained võivad meid haigeks teha.

Siseõhu saasteained - nendest vabanemise viisid

Tervislikumate omadustega ehitamine ei pea olema keerukam ja kallim. Tervisliku ehituse, renoveerimise, sisustamise ja elamise lahendused on põhimõtteliselt lihtsad.


pro clima algatused tervislikumaks ehituseks

Gesünderes Klassenzimmer

Kool kui tervislik eluruum

Lapsed peavad saama koolis areneda, klassiruumid ei tohi haigestumist põhjustada. Seesama projekt näitab, et koolide ja lasteaedade õhu kvaliteet on seaduslikult planeeritav. Rohkem teavet...

Tuleviku bürooruumid: My Future Office

On võimalik luua tervislikke, suutlikust parandavaid ja kasumlike büroopindasid. Uurimisprojekt koos Sentinel Haus, TÜV Rheinland ning teistega. Tulemuste rakendamine reaalsetes projektides. Rohkem teavet...

Puitehitis tervislikuma ehitisena

Puitkonstruktsioon sobib ideaalselt uue ja täiendava elamispinna loomiseks säästvas ehituses. Lisandused, täiendused, pööningu ümberehitused ja muidugi uusehitised puiduehituses pakuvad optimaalset alust tervislikumaks elu- ja töökeskkonnaks. Uurimis- ja näidisprojekt tervislikust eluruumist, mis vastab kekskonnaameti kriteeriumitele. Rohkem teavet...

Gesünderes Kinderzimmer

Tervislikumad lastetoad

Lastetoad vajavad optimaalset õhukvaliteeti ja tervisele ohutuid ning kontrollitud tooteid. Eriti lapsed on saasteainete suhtes tundlikud. Need võivad põhjustada astmat, allergiaid ja muid terviseprobleeme.

Kölni tunnustatud eco-Institut ehitatas vastavalt standardile ümber kaks lastetuba, kasutades standardtooteid, mis olid varustatud mõõtetehnoloogiaga ja läbinud neljanädalase regulaarse ventilatsiooniga katse.
Tulemused on selged. Rohkem teavet...