Downloads

Ülevaade kõige tähtsamatest failidest allalaadimiseks


Brošüürid süsteemi kohta

Lisa- ja taustteave süsteemi toodete, tihendustarvikute ja sõlmlahenduste kohta.

Maatriks, pakkumised, uudised

Ehitusdetailide põhjalik kirjeldus professionaalseks kasutamiseks, ülevaade soovitatavatest ühendusvahenditest olenevalt konstruktsioonist ja ajakohased teated pro climalt

Pildimaterjal

Illustratsioonide kasutamise tingimused:

  • Pilte võib kasutada ainult koos tekstiga pro clima toodete kohta või seoses õhupidavus/tuulepidavuse teemaga
  • Muudatuste tegemine ja osaline kasutamine ei ole lubatud
  • Laadimisaja optimeerimiseks on lubatud failide pakkimine
  • Pildi allikmaterjali tähistus: „Illustratsioon: pro clima [aastaarv]“

Illustratsioonide teeki