Õhupidavuse

kontseptsioon

Õhupidavus on seadus. Saksamaa energiasäästumäärus EnEV ning energiatõhususe standardid DIN 4108 osad 2 ja 3 nõuavad püsivalt õhupidavat hoonekarpi. Eestis on selle aluseks kehtiv seadus „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“. Põhjus on lihtne: selleks, et soojustatud hooned oleksid energiatõhusad ning tagaksid mugavuse ja kaitse niiskuskahjustuste eest, peavad nad olema õhupidavad. Terviklahenduste tootja pro clima pakub süsteeme lahendustega tasapindade, ühenduste, liimimiste ja erilahenduste jaoks. Paigaldajad ja arhitektid pääsevad juurde ulatuslikele teenustele, nagu tehniline infoliin, ehitusdetailide testid, niiskustehnilise toimivuse hinnangud ja kohapealsed koolitused.


Luftdichtheitskonzept

Õhupidavus algab planeerimisest

Õhutõkkekihi hoolikas kavandamine on ülioluline. See on eeldus, et õhupidavad hoonekarbid teostataks ehitusplatsil kvaliteetselt, ökonoomselt ja võimalikult sujuvalt. Selleks tuleb kõigi osalevate ettevõtjate tööd kooskõlastada enne ehitusplatsil teostamist ja selle ajal. See on üldiselt nt DIN 4108-7 nõue. Õhupidava hoone välispiirete kavandamisel on vaja algatada õhupidavuse kontseptsioon.

Õhupidavuse kontseptsioon - kui detailne see peaks olema?

Saksamaa õhupidavuse spetsialistide erialaühing (FLiB) määratleb, et õhupidavuse kontseptsioon hõlmab kõiki õhupidava hoone välispiirete kavandamise, teostamise ja kontrolliga seotud meetmeid. Nende hulka kuulub:

 • kontseptsiooni mustand,
 • detailne planeerimine,
 • hinnapäringud / seletuskirjad,
 • ettevõtjate vahelised kooskõlastuste koosolekud,
 • õhupidavustööde teostamine,
 • kvaliteedikontroll.

Mida sisaldab õhupidavuse kontseptsioon ja kuidas seda alustada?

Praktikas on sagedalt kasutusel õhupidavuse kontseptsioonina esmane ja ebamäärane kontseptsiooni mustand. Õhupidava hoonekarbi professionaalseks ja ohutuks teostamiseks on siiski vajalik kõik ülalnimetatud toimingud - eriti oluline on õhupidavate ühenduste täpsed sõlmlahendused.
Saksamaa renoveerimise ja uusehitiste rahastamise asutused nt krediidiasutus KfW(Saksamaa) nõuab tavapäraselt õhupidavuse kontseptsiooni tööde teostamise tehnilise tõendusena. Neile aga piisab enamasti kontseptsiooni mustandist. Vastavate tegevuste teave peab sisaldama aga täpsemaid andmeid. Siin käsitleme kontseptsiooni lähemalt.

1. Üldise informatsiooni kokkuvõte

Kontseptsiooni mustand võtab kokku kõige olulisema üldise teabe ehitusprojekti kohta. Need on nt. asukoht, ehitusmeetod, rahastamisprogrammid ja -eesmärgid, teave ehitusteenuste kohta jne.

2. Üldises järjekorras joonestada

Esimeses projekteerimisetapis määrata õhupidava hoonekarbi teostuse üldise järjekorra ja määrata selle nt. hoone lõike- ja põrandaplaanides. Hoonekarbi õhutõkkekiht ümbritseb ideaalselt hilisemat köetavat hoonemahtu.

3. Õhutõkkekihi teostamise reeglite määramine

Enne kõike hoonekarbi tähtsamate ehitusosade, näiteks katus, välisseinad, keldri lagi... nende ehitamise reeglite määramine. Määratakse, milline konstruktsioonikiht peaks üle võtma pinna õhutõkkekihina. Keldrilae puhul võib selleks olla raudbetoonplaat või välisseinte müüritise puhul sisemine krohvikiht. Tervik määratletakse tabelina, üksikasjaliku seletuskirjana või sildina lõike- ja põrandaplaanides.

4. Määratlege õhutõke ümberringi ja märkige sõlmede üksikasjad

Lõigetes ja põrandaplaanides rõhutatakse üksikute ehitusosade õhutõkke taset ja rõhutatakse seda värvilise joonega. Kus on ühenduste liitekohad, nt ehitusdetailide üleminekute, läbiviigud või ühendused, on tähistatud värvilise ringiga. Kontrolliks peab plaanides sisalduvat õhupidavat hoonekarpi saama pliiatsiga ümberringi katkematu joonega ilma peatumata (ilma tühikute ja hüpeteta) liikuda. See on niinimetatud pliiatsi reegel.

5. Õhutõke detailidesse joonestada

Selles etapis on tähistatud ühenduste detailide mustandid tuleb lihtsalt skemaatiliselt visandada ja üldise teabega varustada. Kontseptsiooni mustandi puhul piisab väga lihtsast, skemaatilisest kujutisest, mis ei anna tööplaani välimust. Selleks saab kasutada nt. käsitsi visandamist või ehitusplatsi fotosid. Eesmärk on välja tuua kriitilised punktid, nt müüritised peavad olema õhupidavalt krohvitud kogu pinna ulatuses st ka hiljem paigaldatavate seadmete tagant. Detailne teostuse planeerimine (töö planeerimine) ei kuulu kontseptsiooni mustandi alla, vaid lasub vastutaval planeerijal/projekteerijal.

Millega on vaja veel arvestada

Õhupidavuse kontseptsioon ei asenda detailset projekti. See tuleks kontseptsiooni mustandi juures selgesõnaliselt välja tuua. Toimiva teostamise ehituse jaoks tuleks tööplaan läbi viia järgmises etapis. Kes selle eest vastutab, tuleb eelnevalt kokku leppida. Reeglina on see vastutav projekteerija või arhitekt. Kui ühtegi planeerijat ei tellita, nt osaliste ümberehituste korral või kui tööplaani teostamiseks on tööde maht ebapiisav, võtab sageli ehitusettevõte (ehitaja teadlikult või mitte) planeerimise enda kanda, millel on vastutusele vastavad tagajärjed. Sellistes olukordade vastu on oluline end kindlustada, nt. sobiva kindlustuse kaudu või nõuda põhjalikku õhutõkkekihi planeerimise seletuskirja, mis kirjeldaks piisavalt arusaadavalt tellitud teenust.

Õhupidavus praktikas

Põhitõed, teostamine ja kontroll

Pro clima õhutõkkesüsteemid

Pro clima pakub kokkusobivaid ajas kestvaid süsteemide terviklahendusi ohutuks ja praktiliseks õhupidavuse teostamiseks, millest igaüks koosneb auru- ja õhutõkkekangast, ühendusliimist, ehitusteibist, samuti mansettidest ja üksikasjalikest erilahendustest.

 • Terviksüsteem täiuslikult sobivate komponentidega
 • 10-aastane süsteemigarantii
 • Eriline kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest intelligentse difusiooni kohandumisega
 • Passiivmaja sertifitseeritud süsteemid
 • Ehitusteipide 100-aastane nakketugevus on sõltumatult testitud ja kinnitatud
 • Tervislikum hoone tänu saasteainete testi parimatele tulemustele

Süsteemid usaldusväärseks õhupidavuseks