Katuste renoveerimine väljastpoolt

Kasvavad energiakulud – nüüd on renoveerimine nõutud rohkem kui kunagi varem!

Katuse, seina või ülemise korruslae energiatõhus uuendamine on hea võimalus vähendada hoone küttekulusid ja seeläbi ka jooksvaid kulusid.
Seadusest tulenevatele nõuetele vastavalt soojapidavalt ja õhupidavalt ehitatud hooned on väga energiatõhusad. Sel põhjusel on võimalik kütteks või jahutamiseks olemasolevaid ressursse veel mõistlikumalt kasutada.

Ikka veel on olemas hooneid, mis on endiselt ebapiisavalt soojustatud. Renoveerimine võimaldab neid energiatõhusamaks muuta ja olemasolevaid ressursse mõistlikumalt kasutada. Kuumaõhupall illustreerib väga hästi soojuseliikumist - soe õhk pürgib hoones ülespoole ja üritab vuukidest väljuda. Seetõttu on mõttekas anda "potile" (hoonele) eelkõige eritellimusel valmistatud "kaas" (katus) – optimaalselt isoleeritud, tihe ja püsivalt kahjustusteta.

Paljud vananevad kaldkatused vajavad katuse aluskatte ehk katuse renoveerimist. Tänapäeva ja energiatõhususe konstektis ei ole vananenud katus nõuetele vastav ning renoveerimisel tuleks kasutada pikaajalist lahendust, mis on kohandatud vastavalt optimaalsele ehitusviisile.

Tihedas koostöös muuhulgas Fraunhoferi instituudi, meie enda Moll bauökologische Produkte GmbH uurimis- ja arenduslabori ning kõrgelt kvalifitseeritud ehitusmeistrite, tehnikute ja inseneride personaliga töötati välja optimeeritud tooted, mille kvaliteet on tagatud aastatepikkuse kogemusega. Selle tulemusel saate hästi läbimõeldud kontseptsioonid, põhjalikud ja üksikasjalikud planeerimis- ja paigaldus-soovitused, konsultatsioonitoe ja isegi 10-aastase süsteemigarantii.


Õige süsteem katuste renoveerimiseks

Kolm lahendust – ajutise ilmastikukaitsega

Sõltuvalt algsituatsioonist ja eesmärgist on kolm põhikontseptsiooni:

Ehitusfüüsika, lihtsa katusegeomeetria ja muinsuskaitse seisukohalt

Sub-and-Top paigaldusviis
Selle DASATOP auru- ja õhutõkke niiskusvarieeruvus on kohandatud silmustüüpi paigalduseks üle sarikate ja kuni isolatsiooni sisemise kihini.
Täiendav soojustusega katmine ei ole vajalik, kuid võimalik.
See lahendus sobib hoonetele, mille katusekonstruktsiooni ei taheta tõsta või tõsta ainult vähesel määral, nagu mõnikord muinsuskaitse all olevate hoonete puhul.
Sellegipoolest võib katusele täiendava isolatsioonina paigaldada, mistahes paksusega kiudset soojustusmaterjali.

Kiire ja turvaline isegi keeruka katusegeomeetriaga

Puitkiudplaatidest tarindipealne soojustus
Tarindi vahedesse võib jääda olemasolev kiudne isolatsioonimaterjal. Tarindi vahedes olevad tühimikud tuleb ülemise/välimise servani isoleerida.
Seejärel asetatakse üle sarikate tasasele pinnale DASAPLANO 0.01 connect õhutõke. Keerulised katusekujud koos harjade ja neelude, räästate ja katuse läbilõiked, nagu näiteks vintskapid, aknad, korstnad, on kiiresti kaetud või lihtsal viisil ühendatud.
2:1 lahendus: Ülaltoodud ja sorptiivsest isolatsioonimaterjalist (nt puitkiudalusplaadist) valmistatud katuse soojustuse paksus on vähemalt pool soojustatavast paksusest.

Vahtplastiga ülesoojustamine

DA connect sobib õhutõkkeks ja renoveerimise aurutõkkeks kahe soojustuskihi vahel. Sarikate vahelise isolatsioonina saab kasutada kõiki kiulisi isolatsioonimaterjale - tarindipealseks soojustuseks on vahtplastist soojustus (nt PUR või PIR).

Lisaks saab DA-d kasutada kui auru- ja õhutõkkekangana väljastpoolt difusioonile avatud konstruktsioonides, mis tahes isolatsioonimaterjalist valmistatud tarindipealsete soojustustamiseks.


Teie pro clima teenused ja teabeallikad

Diskurs 4: Dachsanierung von außen, Varianten

Dachsanierung von außen – welche Variante ist die Richtige?

Diskurs 6: Dachsanierung von außen, Luftdichtheit

Die Luftdichtheit bei der Dachsanierung von außen