Aurutõke tarindi pealsetele soojustusele ja renoveerimiseks

connect-variant liimiribadega

Eelised

 • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
 • Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
 • Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele kandekonstruktsiooni pealsetele soojustustele difuussete välispindadega.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindlat pro clima DA-d võib kasutada:

 • laudise peal, tarindi pealse soojustuse all,
 • väljastpoolt renoveeritavate konstruktsioonide vahede soojustamisel ja kõvast vahtplastist soojustuste all, mis on valmistatud nt PUR-ist, PIR-st või EPS-st - vajalik toimivuse tõestamine,
 • käidava kangana, kui ka soojustuskihi all sisetingimustes - nt laes vastu külma pööningut,
 • kõigis elumaja või sarnaste hoonete elu- ja magamistubades, köökides ja vannitubades, kui ka
 • väljastpoolt difusioonile avatud konstruktsioonidel

3 kuud vastupidav ilmastikumõjudele

Süsteem pro clima DA on konstruktsiooni kaitsena kuni 3 kuud vastupidav ilmastikumõjudele. Katuse renoveerimisel väljastpoolt kahe soojustuskihi vahel on välistingimustes kokkupuude piiratud 14 päevaga (7 päeva temperatuuril ≤10 °C). Selle aja jooksul tuleb katuse soojustus paigaldada vajaliku paksusega, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse eest.
Minimaalne katusekalle ilmastikumõjudele on 10 °. Pange tähele, et DA (connect) ei ole tihendamiseks abikatuse tähenduses.
Niiskus saab sisse tungida klambrite kinnituskohtade või muude läbivate avade (naelad, kruvi jne) kaudu.
Elamiseks kasutatavate või erilist kaitset väärivate konstruktsioonide korral on soovitatava täiendav katmine presendiga.

Võimalikud kombinatsioonid

Konstruktsioonide optimaalne kaitse süsteemi DA korral on tagatud:

 • kiudsoojustusmaterjalide kasutamisel katuse soojustamisel,
 • väljapoolsel veeauru läbilaskvate aluskattekangaste (nt sarjast SOLITEX MENTO) kasutamisel, ka laudisel ja
 • puitkiud- või MDF-plaatidel

Kasutamine on võimalik veeauru väljapoole läbilaskvates konstruktsioonides

Pro clima DA on kasutatav koos kõigi veeauru läbilaskvate katuse aluskatetega või katusekatetega.
Kangast ei saa kasutada konstruktsioonides, mille soojustuskihi väliskiht on difusioonikindlatest materjalidest.
Nendeks on nt metallkatus-, lamekatus- või murukatuskonstruktsioonid.
Eelpool nimetatud konstruktsioonide puhul on parim ehituskahjustustevaba potentsiaal saavutatav süsteemiga pro clima INTELLO X.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhuga.
Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga.
Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust.
Kangaid tuleb eelnevalt mehaaniliselt piisavalt tugevasti kinnitada.
Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega.
Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Juhis

Planeerimise ja konstruktsiooni küsimuste korral pöörduge pro clima tehnilise toe poole