Aurutõke tarindi pealsetele soojustusele ja renoveerimiseks

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
  • Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
  • Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele kandekonstruktsiooni pealsetele soojustustele difuussete välispindadega.

Ehitamise algusest peale parim kaitse

Erilisus

Süsteem pro clima DA kasutatakse kõigi difuussete välispinnaga kandekonstruktsioonide õhutõkkekihi teostamiseks. Nendeks võivad olla difuussed katuse aluskatted (nt SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO tootesari või SOLITEX WELDANO), puitkiudplaadid näiteks keskmise tihedusega kiudplaadid(MDF).
Aurutõke DA on kolmekihiline. Funktsioon-membraan on kindlalt kaitstud kahe erilise polüpropüleenist rebenemiskindla kaitse- ja kattefliisi vahel – optimaalne, kui on kõrged nõudmised intensiivsele käidavusele ja soojustuse paigaldamisele.
Pealmise pinna roheline värvus ei peegeldu. Ehitusfüüsikaliselt kasulik sd-väärtus 2,3m annab kiulistele soojustusmaterjalidele tagasikuivamise reservid, kui tekib ootamatult niiskus. See suurendab terve konstruktsiooni turvalisust ja toimivalt välditakse suvise kondensvee teket.

Ilmastikumõjud

Absoluutselt hoovihmakindel
Kaitse- ja kattefliisi vahel olev spetsiaalne membraan on veekindel, mida näitab tugeva vihmakindlusega veesammas 2.500 mm.

3 kuud vastupidav ilmastikumõjudele
Süsteem pro clima DA on 3 kuud vastupidav ilmastiku mõjudele. Kinnitamine klambritega on lubatud ainult kaitstult ülekatete kohal. Klammerdatud kohtade pinnad tuleb ülekleepida ehitusteibiga TESCON VANA.