Aurutõke tarindi pealsetele soojustusele ja renoveerimiseks

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
  • Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
  • Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele kandekonstruktsiooni pealsetele soojustustele difuussete välispindadega.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

DA kangas sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga).
Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada.

Õhupidavad liimliited saavutatakse ainult siis, kui aurutõkked on paigaldatud kortsuvabalt. Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleb kohe pärast DA paigaldamist paigaldada ka soojusisolatsioon. Eriti kehtib see talvel töötades.

Kinnitamine

  • Paigaldage kangad vähemalt 10 cm ülekattega.
  • Kinnitage vähemalt 10 mm laiuste ja 8 mm pikkuste klambritega. Klammerdage 10-15 cm vahedega niiskuse eest kaitstult ülekatte kohtades.