Hydrosafe® aurutõke ehituspapist

Eelised

  • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (k.a. puistevillad)
  • Ökoloogiline lahendus hoonekarbi tihendamiseks
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel ja põrandatel kõikide kiuliste soojustusmaterjalidega, kaasa arvatud puistevilladega, tarindi difuussete välispindade kui ka vastavalt arvutustele auru tõkestavate välispindade korral.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

DB+ paigaldatakse kirjadega või kirjadeta külg paigaldaja suunas. Ei tohi paigaldada pingule tõmmatult kandekonstruktsiooni, näiteks sarikate suhtes risti- ja pikisuunas.
Horisontaalsel paigaldamisel (kandekonstruktsiooniga risti) on kandekonstruktsiooni maksimaalne vahemik piiratud 100 cm-ga. Pärast paigaldamist peavad siseküljel maksimaalselt 65 cm kaugusel risti jooksvad latid isolatsioonimaterjali massi tasakaalustama. Kasutades plaadi- ja matikujulisi isolatsioonimaterjale, tuleb liimitud ühenduste tõmbekoormuse vältimiseks paigaldada liimitud kangaste ülekatetele täiendavalt tugilatt. Alternatiivina on võimalik tugevdada ülekattel paiknev teip täiendavalt sellega 30 cm kaugusel risti jooksva liimiteibiribaga.

Õhupidavad liimliited saavutatakse ainult siis, kui aurutõkked on paigaldatud kortsuvabalt. Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks õhupidav DB+ kleepida vahetult pärast soojusisolatsiooni paigaldamist. Eriti kehtib see talvel töötades.

Ilma soojusisolatsioonita INTELLO-t ei saa kasutada pikaajaliselt väliskeskkonna (UV, vihm, tuul jne) ja sisekeskkonna vahelise ilmastikukaitse kihina. Auru- ja õhutõkkekiht on piirdetarindi soojusisolatsiooni sisemine kaitsekiht, mis võib olla ilma soojus-isolatsioonita mitte üle 4 nädala. Konstruktsioonide jaoks, millele eelpool kirjeldatud koormused võivad pikaajaliselt mõjuda soovitame kasutada ilmastikukindla fliisiga kangaid nt. pro clima INTELLO X.

DB+ sobib kasutamiseks ka igat liiki puistevillsoojustuse piirneva kihina. Armeeritud aurutõke aitab vähendada puhumisel tekkivat venimist. Paigaldamisel piki kandekonstruktsiooni on eeliseks see, et ülekatete liitekohad asuvad kindlal aluspinnal ning on seetõttu kaitstud. Et vältida kondensatsioonivee tekkimist, tuleks puistevill paigaldada kohe pärast õhutõkkekihi valmimist. Eriti kehtib see talvel ehitades.