Armeeritud Hydrosafe® aurutõke ehituspapist

Eelised

  • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (k.a. puistevillad)
  • Ökoloogiline lahendus hoonekarbi tihendamiseks
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel ja põrandatel kõikide kiuliste soojustusmaterjalidega, kaasa arvatud puistevilladega, tarindi difuussete välispindade kui ka vastavalt arvutustele auru tõkestavate välispindade korral.

Tehnilised andmed

  Aine
Kangas ehituspapp, kleebitud PE-ga
Armeering klaaskiudvõrk
Omadus Väärtus Standardid
Värvus sinine
Pinnaühiku kaal 190 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,23 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 10.000 EVS-EN 1931
sd-väärtus 2,30 m EVS-EN 1931
Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,40 - 4 m EVS-EN ISO 12572
Hydrosafe-väärtus 2 m DIN 68800-2
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Veekindlus NPD EVS-EN 13984
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 550 N/5 cm / 420 N/5 cm EVS-EN 13859-1 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 5 % / 5 % EVS-EN 13859-1 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 70 N / 70 N EVS-EN 13859-1 (B)
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931
Temperatuurikindlus pikaajaline kuni +40 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13984