Hydrosafe® aurutõke ehituspapist

Eelised

  • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (k.a. puistevillad)
  • Ökoloogiline lahendus hoonekarbi tihendamiseks
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks katustel, seintel, lagedel ja põrandatel kõikide kiuliste soojustusmaterjalidega, kaasa arvatud puistevilladega, tarindi difuussete välispindade kui ka vastavalt arutustele auru tõkestavate välispindade korral.

Tehnilised andmed / Tarneviisid

  Aine
Kangas ehituspapp, kleebitud PE-ga
Armeering klaaskiudvõrk
Omadus Väärtus Standardid
Värvus sinine
Pinnaühiku kaal 190 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,23 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 10.000 EVS-EN 1931
sd-väärtus 2,30 m EVS-EN 1931
Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,40 - 4 m EVS-EN ISO 12572
Hydrosafe-väärtus 2 m DIN 68800-2
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Veekindlus NPD EVS-EN 13984
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 550 N/5 cm / 420 N/5 cm EVS-EN 13859-1 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 5 % / 5 % EVS-EN 13859-1 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 70 N / 70 N EVS-EN 13859-1 (B)
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931
Temperatuurikindlus pikaajaline kuni +40 °C
Soojusjuhtivustegur 0,13 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13984