Pihustatav niiskusmuutliku sd-väärtusega õhutõke, sinine/must

Eelised

 • Ajasäästlik ja mitmekülgne kasutamine: pihustage Airless-seadmega või AEROFIXX (suruõhk) abil, pintseldage
 • Nakkub kõikide tavapäraste ehituses kasutatavate aluspindadega
 • Sildab kuni 3 mm laiuseid pragusid ja vuuke. Suuremate vuukide tihendamine on võimalik kombinatsioonis AEROSANA VISCONN FLEECE-ga
 • Usaldusväärne ka ehitusdetailide deformatsioonliikumise korral: ajas kestvalt elastne
 • Moodustab pärast kuivamist katkestusteta ja elastse õhu- ja aurutõkestava kaitsekihi
 • Ülekrohvitav, ülevärvitav, ületeibitav pro clima ehitusteipidega
 • Niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutatav niiskusmuutliku, pihustatava ja pintseldatava auru- ja õhutõke seina-, lae- ja põrandapindadele, nagu krohvimata müüritis või poorsed plaatmaterjalid.

 • Sobib ka ehitusdetailide sõlmedes, näiteks aknad, katus, sein, lagi ja põrand, kui ka õhupidavate puidupõhiste plaatide(nt OSB) vuukide tihendamiseks
 • Sobib samuti aluspinna tugevdamiseks renoveerimisel
 • Niiskusmuutlik veeauru läbilaskvus võimaldab kasutamist ehitusdetailide sise- ja välispindadel
 • Moodustab pärast kuivamist katkestusteta ja elastse õhu- ja aurutõkestava kaitsekihi.

Paigaldusjuhend

Video: AEROFIXX käsitlemine (en)

Video räästa renoveerimine (AEROFIXX - en)

Video talade ühendused (AEROFIXX - en)

Video aknaühendused (AEROFIXX - en)

Raamtingimused

Üle 3 mm laiused praod tuleb üle kleepida, katta tootega AEROSANA FLEECE või täita. Parim kattekiht saadakse siis, kui üks kiht kantakse peale horisontaalselt ja seejärel teine ristsuunas vertikaalselt. Täiuslik õhupidavus saadakse üksnes katkestusteta AEROSANA VISCONNist kile korral.

Airless-kasutamine
Kasutada saab membraan- või kolbpumpasid. Seadme tootlikkus peab olema vähemalt 1,8 liitrit minutis. Soovitatavad düüsid on: 210, 317, 519 Esimene number düüsi tähistuses näitab pihustuskraadi(·10), teine ja kolmas düüsi läbimõõdule ühikutes 0,0xx tolli. Detailide pihustamisel kasutatakse düüsi 210, pindade korral düüsi 519.
Surve reguleeritakse selliseks, et tekib ühtlane viirgudeta pihustusjälg. Kui pihustatavas piirkonnas on küljel näha viirge, siis tuleb pihustussurvet suurendada.
Kui see ei aita, tuleb filter puhastada või vahetada. Optimaalne surve on olenevalt kasutatavast düüsist vahemikus 80–150 bar. Püstolis kasutatava filtri silmade soovitatav suurus on 60. Enne pihustamist tuleb toode aeglaselt ja ühtlaselt läbi segada. Enne kasutamist tuleb Airless-seade üks kord puhta veega läbi loputada ja seejärel täielikult tühjendada.

Kihi paksus ja kuivamine
Pihustamisel peab kaugus aluspinnast olema ligikaudu 20 cm. Parim kattekiht saadakse siis, kui üks kiht kantakse peale horisontaalselt ja seejärel teine ristsuunas vertikaalselt. Mitme kihi pealekandmine võib toimuda vahepealse kuivamispausita. Kihi nõutav minimaalse paksus 500 µm saadakse siis, kui pihustamise ajal omandab AEROSANA VISCONNi pealispind kergelt lainelise, mittevoolava ja pideva välimuse. Aluspinna praod ja poorid (kuni 3 mm) tuleb absoluutse õhupidavuse saamiseks sulgeda ning AEROSANA VISCONN-iga üle pihustada/ujutada.
Paksust tuleb kogu pihustatud pinnal mõõtešablooniga erinevates kohtades kontrollida kohe pärast AEROSANA VISCONNi viimase kihi pealekandmist.

Kuivamise käigus muutub AEROSANA VISCONNi värvus sinisest mustaks. AEROSANA VISCONN white ei muuda värvust. Kuivamise ajal tuleb kilet kaitsta niiskuse (nt vihma) eest.
Vahetult pärast pihustamise lõpetamist tuleb Airless-seade väljastpoolt veega puhtaks pesta ja korduvalt läbi loputada, kuni pesuvesi jääb selgeks – siis on AEROSANA VISCONNi jäägid täielikult eemaldatud. Lisajuhiste (nt hoolduse kohta) saamiseks pöörduge Airless-seadme tootja poole.

Kaitsevarustus
Kui materjali pihustatakse halvasti tuulutatavates kohtades, tuleb isikukaitsevahenditena kasutada hingamisteede kaitsevahendit, kaitseprille ja -kindaid.

Pintsliga pealekandmine
Kõiki AEROSANA VISCONNi tooteid saab peale kanda ka pintsliga. Tõhusaks tööks peab pintsli laius olema ≥ 50 mm. Minimaalse 500 µm nõutava kihi paksuse kontrollimiseks tuleb kasutada mõõtešablooni.

Ladustamine
Pärast pikaajalist ladustamist võib vajaliku konsistentsi saamiseks vett (~5%) juurde segada. Vältige liigset vedeldamist (tugeva voolamise oht ja pragude väiksem sildamisvõime). Mahutite hermeetiline sulgemine ja materjali lisakatmine õhukese kilega vähendavad vee aurustumist.

Aluspinnad

Kontrollige enne kasutamist, kas aluspind on pihustatava materjali pealekandmiseks sobiv. Ebatasaste või struktuursete aluspindade korral tuleb vajaduse korral kanda peale mitu korda. Kahjustatud kohad (süvendid aluspinnas) või suured ebatasasused katta vajaduse korral AEROSANA FLEECE-ga, kleepida enne edasist töötlemist üle (nt vajaduse korral teibiga CONTEGA SOLIDO) või siluda pahtliga.

Aluspinnad peavad olema enne puhastatud. Paigaldamisel peab olema aluspinna- ja õhutemperatuur vähemalt +5 °C. Külmunud aluspindadele ei ole paigaldamine võimalik. Kaetavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivaja piisava kandevõimega. Kasutamine on võimalik niisketel, kuid mitte märgadel aluspindadel. Vedel kile nakkub kõigi tavapäraste ehitusmaterjalidega, nt mineraalsete aluspindadega, nagu betoon ja müüritis (nt tellis, silikaltsiit, poolbetoon, pimss). Betoon- või krohvpinnad võivad olla vähesel määral pudedad. Peale selle kõikide pro clima paanide, PE-st, PA-st, PP-st ja alumiiniumkilede, saetud, hööveldatud ja lakitud puidu, puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB-, BFU-, MDF-plaatide), mittekorrodeeruvate metallpindade ja kõvade plastide (nt torud, aknad) korral. Kontrollige enne kasutamist, kas aluspind on pihustatava materjali pealekandmiseks sobiv. Ebatasaste või struktuursete aluspindade korral tuleb vajaduse korral kanda peale mitu korda. Kahjustatud kohad (süvendid aluspinnas) või suured ebatasasused täita vajaduse korral AEROSANA FLEECE-ga, kleepida enne edasist töötlemist üle (nt vajaduse korral teibiga CONTEGA SOLIDO) või siluda pahtliga.

Eeldatavate nihete tõttu ei ole deformatsioonivuukide hermetiseerimine võimalik. Üleminekud, nt põranda ja seinte liitkohad, tuleb hermetiseeritavas piirkonnas katta kogu ulatuses nõutava minimaalse paksusega kihiga (märjalt peale kandes 500 µm). Põkkvuukide korral, näiteks puitkiudplaatide profiilipiirkondades, kasutage toodet AEROSANA FLEECE. Kui on vaja kilesid (nt pro clima INTELLO) õhupidavalt ühendada, siis tuleb need kinnitada sobiva teibiga (nt TESCON VANA või CONTEGA SOLIDO SL). Üleminek peab olema mehaaniliste pingeteta.

Piirnevate materjalide/pindade kaitsmine Kaetavate pindade ümbruses olevad nähtavad pinnad vajavad kaitset, nagu puit, klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduslikud kivid, lakitud pinnad ja metall. Pritsmed tuleb kohe rohke veega maha loputada. Ärge oodake pritsmete kõvastumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Koguge pesuvesi kokku ja kõrvaldage ametkondlike eeskirjade kohaselt.