Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke kiulistele matt- ja plaatsoojustustele

Eelised

  • Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest, sest niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on enam kui 100-kordse paisumisega
  • Ajas kestvalt turvaline: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (ETA-18/1146)
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (v.a. puistevillad)
  • Lihtne töödelda: stabiilsete mõõtmetega, rebenemiskindel
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks sisemise auru- ja õhutõkkena difuussete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused.

Tehnilised andmed

  Aine
Kangas polüpropüleen
Membraan polüetüleen kopolümeer
Omadus Väärtus Standardid
Värvus valge-läbipaistev
Pinnaühiku kaal 85 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,25 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 56.000 EVS-EN 1931
sd-väärtus 14 m EN 1931
Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,25 - >25 m EVS-EN ISO 12572
Hydrosafe-väärtus 2 m DIN 68800-2
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 110 N/5 cm / 80 N/5 cm EVS-EN 12311-2
Katkevenivus piki-/ristisuunas 40 % / 35 % EVS-EN 12311-2
Punkttugevus piki-/ristisuunas 60 N / 60 N EVS-EN 12310-1
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav ETA-18/1146
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja ETA-18/1146