Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke kiulistele matt- ja plaatsoojustustele

Eelised

 • Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest, sest niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on enam kui 100-kordse paisumisega
 • Ajas kestvalt turvaline: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (ETA-18/1146)
 • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
 • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (v.a. puistevillad)
 • Lihtne töödelda: stabiilsete mõõtmetega, rebenemiskindel
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks sisemise auru- ja õhutõkkena difuussete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Auru- ja õhutõkkekangas INTELLO sobib soojustuse sisemiseks tõkkekihiks:

 • katused, seinad, laed ja põrandad
 • elu- ja tööstusruumid, kus ruumi pikaajaline õhuniiskus pole kõrge
 • kõigis elumaja ja sarnaste hoonete elu- ja magamistubades, köökides ja vannitubades
 • nii väljast poolt difusioonile avatud kui ka difusioonikindlatele konstruktsioonidele
 • kõrged nõudmised sisekliima kvaliteedile

Sobib ka ehitusfüüsikaliselt väga nõudlike konstruktsioonide puhul

Ka kriitiliste konstruktsioonide jaoks, mis on väljast difusioonikindlad, näiteks väikse kaldega ja plekkkatused, bituumenpaanidega aluskatused, lamekatused, murukatused jne, pakub kõrgjõudlusega INTELLO süsteem muljetavaldavat kaitset kahjustuste eest ka väga külma kliimaga asukohtades. Täpsema info soojusisolatsiooni ehitusfüüsika kohta leiab uurimusest „Puitehitiste soojusisolatsiooni ehitiste kahjustuste ärahoidmise potentsiaali arvutamine“.

Kiulise struktuuriga soojustusi kasutada

Niiskuse varieeruva difusiooniga aurutõkete kõrge ehitiste kahjustumise ärahoidmise võime saavutatakse ainult siis, kui kasutatakse avatud difusiooniga kiulise struktuuriga soojusisolatsioonimaterjale, sest suvistes tingimustes peab niiskusel olema võimalik kuivamiseks aurutõkkesse tungida. Ideaalsed on kiulise struktuuriga soojusisolatsiooni materjalid, näiteks tselluloos, kanep, puitkiud, kivi- või mineraalvill.

Sobib ka aurutihedatele aluskatustele

INTELLO on kasutatav koos kõigi traditsiooniliste katuse aluskatete, aluskattekangaste ja aluskatustega, sõltumata nende difusioonitakistusest. Erand juhtudel on vajadus tõestada niiskustehnilist vastavust või mõne arvutus programmiga tõestada (nt. WUFI, DELPHIN)

Oluline on kasutada õiget vooderdust

Selleks, et saavutada niiskusmuutliku difusiooniga aurutõkete täielik efektiivsus, ei tohi soojusisolatsiooni siseküljel paikneda difusiooni tõkestavaid kihte, näiteks OSB- või mitmekihilisi puitplaate, mis takistavad tagasikuivamist suvel. Sobivaks vooderdiseks on kipsplaadid või profiillauad.

Õhutõkkekihi kaitsmine

Õhu- ja aurutõkketasand on soojusisolatsiooni konstruktsiooni üks tähtsamaid funktsioonitasandeid. Erilist kaitset tuleks kindlasti pakkuda kahjulike toimete eest nagu UV-kiirgus, mehaaniline koormus. Nende konstruktsioonide puhul, mis võivad olla ohustatud, tuleks kasutada kahekordse kaitsefliisiga kangaid, nagu nt pro clima INTELLO X.

Korrektne ehituse käik

Ehitusetappidest kinnipidamise eesmärgiks on projekti vigadeta tulemus. Seetõttu sõltuvad ehitamise etapid teatud sisemistest (nt konstruktsiooni tüüp) ja välimistest (nt teostamise ajahetk) raamtingimustest ning planeerimisest. Kindlasti tuleb vastavalt üldtunnustatud tehnikareeglitele jälgida, et kasutatavad materjalid oleksid talumatu niiskuse eest kaitstud. INTELLO paigaldamisel kaks nädalat pärast külgnevate seinte krohvimist, tuleb jälgida, et niiskus ei satuks isolatsioonikihti. Alternatiiviks on INTELLO paigaldada enne krohvimist, aga juhul kui edasiste tööetappide käigus satub ehitisse kasutatud materjalide tõttu siiski niiskust, tuleb see kindlasti välja juhtida. Vältida tuleb ka õhuvoolu teel sissetungiva niiskuse sattumist juba soojustatud või soojustavasse kihti, mille tagajärjeks on kondensatsioonivee teke. Soovitame pärast mati- või plaadikujulise soojustuse paigaldamist koheselt katta isolatsioonimaterjal auru- ja õhutõkkega. Puistevill tuleb paigaldada vahetult pärast auru- ja õhutõkkekihi teostamist. Soovitame töötada järk-järgult, eriti kehtib see talvel töötades. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus tuleb kiiresti ja järjepidevalt välja juhtida, muuhulgas selleks, et hoida ära uusehitises tekkivat hallitust.

Märkus iseehitajate jaoks

Aurutõke paigaldada koos soojusisolatsiooniga. Juhul kui soojusisolatsioon jääb talvel pikemaks ajaks aurutõkketa, tekib kondensatsioonivee moodustumise oht. Kasutage õiget vooderdust.

Suurenenud õhuniiskus ruumis

INTELLO dünaamiline difusioonitakistus tagab kindla aurutõkke kaitse ka teatud ajaks suurenenud õhuniiskuse puhul. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus võib tekkida konstruktsiooni uusehitistes või ajutiselt ka vannitubades ja köökides. Sõltumata kasutatava aurutõkke tüübist, tuleb tavapärase niiskuse saavutamiseks kõigepealt ehitustöödest tingitud niiskus siiski akna kaudu tuulutades välja juhtida. Talvel aitavad kuivamist kiirendada ehituses õhukuivatid. Nii saab ära hoida pideva kõrge suhtelise õhuniiskuse ning sellest tuleneva hallitustekke ohu.

Ehitusfaas: Hydrosafe®-väärtus (70/1,5 reegel)

Konstruktsioon peab olema kavandatud selliselt, et aurutõkke Hydrosafe®-väärtus (sd väärtus) oleks vähemalt 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse edasikandumise eest ruumiõhust ja selle tagajärjel tekkiva hallituse eest. Ehitusfaasis on hoones pärast krohvimist või põrandavalu paigaldamist väga suur õhuniiskus. Aurutõkke difusioonitakistus peaks olema keskmisel suhtelisel õhuniiskusel 70% üle 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse ülemäärase sisse tungimise eest ehitise õhust ja hallituse tekke eest. Niiskusekaitse on eriti tugev siis, kui konstruktsiooni välisküljel on puitmaterjalist plaadid.
Nõuded sd > 1,5 m ja < 2,5 m tulenevad standardist DIN 6880-2 ja on juttu rohkem reegli 70/1,5 juures. INTELLO® on difusioonitakistusega 2 m suhtelisel õhuniiskusel 70% kindlalt ülalpool seda taset ja vastab nõuetele.

Kvaliteedikindlus

Ehituskahjustusest vaba soojusisolatsiooni konstruktsioonis tagab õhupidavus. Pro clima soovitab enne sisevooderdise paigaldamist kontrollida õhupidavust ja võimalikke õhulekkeid pro clima WINCON või BLOWER DOOR abil.

Vananemiskindluse kinnitus

Momendil kehtiv aurutõkete Euroopa norm (EN 13984) ei tunnista niiskusmuutlike difusioonitakistusega aurutõkete omadusi ja puuduvad nende vananemiskindluse testimise meetodid. Kontrollida saab ainult konstantsete difusioonitakistusega aurutõkete omaduste vastavust EN normidele. Just sellel põhjusel tõestati INTELLO ja INTELLO PLUS vananemiskindlus kindlaks määratud meetodil sõltumatu teavitatud asutuse (DiBt) poolt. Sealjuures vanandati mõlemaid aurutõkkeid võrreldes EN 13984 palju karmimates ettenähtud tingimustes (kõrgemad temperatuurid ja ajaliselt kaks korda kauem). Lisaks muudele karmimatele piirmääradele karmistati ka Euroopa normides olevaid lubatud vanandatud ja vanandamata difusioonitakistuse piirmäärade vahet. Läbi Euroopa tehnilise hinnangu (ETA-18/1146) omab INTELLO ja INTELLO PLUS vastavust standardile DIN 68000-2 ja on tõendatud kui niiskusmuutliku difusioonitakistusega vananemiskindlad aurutõkked.

Juhis

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile