Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke kiulistele matt- ja plaatsoojustustele

Eelised

  • Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest, sest niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on enam kui 100-kordse paisumisega
  • Ajas kestvalt turvaline: toimivus on sõltumatult kontrollitud ja kinnitatud (ETA-18/1146)
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega (v.a. puistevillad)
  • Lihtne töödelda: stabiilsete mõõtmetega, rebenemiskindel
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks sisemise auru- ja õhutõkkena difuussete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused.

Tõestatud põhimõte

Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest

INTELLO toimib ilmastiku poolt reguleeritava membraani põhimõttel: talvel, niisketes oludes fliiskangad tihenevad, suvel aga muutub nende molekulaarstruktuur avatumaks ning võimaldab niiskuse takistamatut väljakuivamist.

Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest

Tõestatud põhimõte

INTELLO toimib ilmastiku poolt reguleeritava membraani põhimõttel: talvel, niisketes oludes fliiskangad tihenevad, suvel aga muutub nende molekulaarstruktuur avatumaks ning võimaldab niiskuse takistamatut väljakuivamist. INTELLO vananemiskindlus on sõltumatult tõestatud ja on lubatud kasutada konstruktsioonides vastavalt standardi DIN 68800-2 nõuete mõistes. INTELLO muutuv difusioonitakistus tagab suurepärase kaitse kahjustuste eest ka kriitiliste, väljastpoolt difusioonikindlate konstruktsioonide puhul nagu plekkkattega viilkatused, bituumenprofiliga kaetud aluskatused, lamekatused ja murukatused.

Aastaringne intelligentsus

Talvel pidurdab või koguni peatab INTELLO oma sd-väärtusega üle 25 m (niiskusvoog nädalas alla 7 g/m²) niiskuse sissetungi katusesse ja seina. Suvel laseb aurutõke veeaurul väljuda. sd - väärtus 0.25 m võimaldab niiskuse väljaaurumist nädalas rohkem kui 500 g/m², mis on erakordselt kõrge väljakuivamispotentsiaal! Niiskuse minimaalne sissetung talvel ja intensiivne väljakuivamine suvel: niiskus tõmmatakse ikka ja jälle soojustusest välja ning see on parim kaitse hallituse tekke eest!

Talvine ehitamine ei ole probleem intelligentsete pro clima membraanidega. Nende kõrge Hydrosafe®-väärtus üle 2 m hoiab ehitusosad kuivadena – ka talvel, kui uusehitiste niiskus on suurem. Ja üle 100-kordse paisumisega INTELLO sd-väärtus garanteerib turvalised ehitusosad hoone eluea jooksul.