Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele

Eelised

 • Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
 • Aktiivne niiskuse juhtimine tagab kuivad ja turvalised ehitusosad
 • Ehitusaegne kaitse: sobib ajutise aluskattena
 • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt. Paigaldamiseks puitkiudplaatidest soojustuse alla üle sarikate, mis vastab pro clima renoveerimislahendustele ja on lubatud kasutamiseks vastavalt puitkiudplaadi tootja renoveerimislahendustele.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

DASAPALNO 0,01 connecti abil saab renoveerida elumajade või elumajadena kasutatavate hoonete katustes soojustust, et tagada soojusisolatsiooni optimaalseks ja usaldusväärseks toimimiseks nõutav õhupidavus.
Tavaliselt ei vasta olemasolevate konstruktsioonide õhupidavus kehtivatele nõuetele.
DASAPLANO kangad takistavad sooja ja niiske õhu sissetungimist köetavast siseruumist ning hoiavad seega ära ehitusdetailide kahjustamise ohu kondensatsioonivee poolt.
Nende õhupidavus vastab standardi DIN EN 12114 nõuetele ja võimaldab kasutamist nii standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2 kui ka kehtivate energiasäästumääruse nõuete kohaselt.

Olemas oleva soojustuse ja otse sarikate peale saab paigaldada puitkiudplaadist soojustuse, kui see on heaks kiidetud:

 • renoveerimislahendusena pro clima ja
 • puitkiudplaati tootja poolt.

2:1-Renoveerimislahendus sisemise kipsplaadi või puitvill-kergplaadil krohviga

2: 1 lahendus on spetsiaalselt välja töötatud renoveerimiseks DASAPLANO 0.01 connect abil.

 • Esiteks täidetakse olemasolevate sarikate vaheline tuulutusvahe, mis tahes kiulise soojusisolatsioonimaterjaliga kuni sarika ülemise servani. Kui olemas olev soojustus on kergelt vajunud, tuleks see vahetada uuema soojustuse vastu.
 • Pärast DASAPLANO 0.01 connect õhupidavat paigaldamist ja kleepimist moodustab puitkiudplaat soojustuse välimise osa.
 • Valikuliselt saab paigaldada katuse aluskatte max. 0,05 m nt ühe toote SOLITEX MENTO tootesarjast.
 • 2: 1 renoveerimislahenduse korral tuleb plaatmaterjali paksus valida nii, et see oleks vähemalt poole paksem kui õhukindla kanga all asuva sarikate vahelise soojustuse kõrgus.

Eeltingimus: Täiesti puutumata sisevooder

 • kipsplaatidest või
 • puitvill-kergplaatidel krohv

2:1-Lahendus

Lisatud soojustusena puitkiuduplaat, mis on vähemalt poole paksem kui sarikate vaheline soojustus

 1. Valikuline: katuse aluskate (sd ≤ 0,05 m), nt pro clima SOLITEX MENTO 3000
 2. Lisatud puitkiudplaadist soojustus
 3. DASAPLANO 0,01 connect
 4. Kiuline soojustus
 5. Installatsiooni vahe
 6. Sisevooderdus kipsplaat või puitvill-kergplaadil krohv

3:1-Renoveerimislahendus sisemise puitvooderdisega või puitlaudisel krohviga

Analoogselt ülalkirjeldatud lahendusega võib kasutada konstruktsioone, millel on täielikult puutumata sisevooderdus, mis on kaetud puitvoodriga või puitlaudisel krohviga.

 • 3: 1 renoveerimislahenduse korral tuleb puitkiudplaatide materjali paksuseks valida vähemalt kolmandik, mis on õhupidava kanga all asuvate sarikate vahelise soojustuse pakusest.

3:1-Lahendus

Lisatud soojustusena puitkiuduplaat, mis on vähemalt 1/3 võrra paksem kui sarikate vaheline soojustus

 1. Valikuline: katuse aluskate (sd ≤ 0,05 m), nt pro clima SOLITEX MENTO 3000
 2. Lisatud puitkiudplaadist soojustus
 3. DASAPLANO 0,01 connect
 4. Kiuline soojustus
 5. Sisevooderdis: puitvooderdis või puitlaudisel krohv

Puitkiudplaadi tootja renoveerimislahendus

DASAPLANO 0.01 connect jaoks esitatud lahendused töötati välja tootest sõltumatult, kuna turul pakutavaid puitkiudplaate on mitmesugused.
Puitkiudplaadi tootjad soovitavad DASAPLANO kangastega konstruktsioone, mis erinevad sellest lahendusest.
Neil on täpsed teadmised oma toodete tehnilistest võimalustest, nii et lisatava soojustuse vajalikud kihi paksused võivad olla õhemad.
Sel juhul kehtivad tootja soovitused ja spetsifikatsioonid.

Kasutamine ajutise kaitsekattena

2 : 1 või 3 : 1 renoveerimise korral õhutõkkena kasutamisel võib DASAPALNO 0,01 connecti kasutada ka ilmastikuolude käes kuni 14 päeva ajutise kaitsekattena. Selline väiksem ilmastikuolude käes viibimise aeg on vajalik, sest kangas peab antud juhtudel lisaks konstruktsiooni kaitsele ehitamise ajal toimima ka õhutõkkena ja reguleerima niiskuse läbilaskvust. Kui konstruktsioon on külmal aastaajal ilma katuse nõutava soojustuseta pikka aega ilmastikuolude mõju käes, võib vastasel juhul tekkida suur kogus kondensatsioonivett. Katuse kalle peab olema vähemalt 14° nt kasutada puitkiudplaati ilma lisa meetmetena. Paigaldamisel ja kleepimisel tuleb lähtuda Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) tehnilistest eeskirjadest. Kangad tuleb ajutise kaitsekattena kasutamisel kinnitada ka mehaaniliselt. Ehitamise ajal vajaliku naelatihenduse võib tagada TESCON NAIDECK mono kasutamisega. See kleebitakse kinnituslatile. Vihma toimel võivad tekkida kangale tumedad plekid. Need ei mõjuta veepidavust ja sisemise membraani omadusi.

Juhis
Max vastupidavus ilmastikuoludele 7 päeva juhul, kui päeva keskmine temperatuur on alla 10 °C.

ZVDH eeskirjad

Saksa katusekatjate keskliidu (ZVDH) andmelehed toodete kohta sisaldavad teavet ajutiste kaitsekatete kohta. Selle järgi kasutatakse neid lihtsaid aluskattekangaid ainult vihmakindlate lisaabinõudena lõpliku katusekatte all, mitte aga ajutise kaitsekattena. Kui aluskattekangas peab toimima ka ajutise kaitsekattena, tuleb tõendada vastupidavust hoovihmale ning täidetud peavad olema rangemad nõuded vananemiskindluse suhtes. Lisaks peab tootja pakkuma süsteemi jaoks sobivaid lisatarvikuid. pro clima toode DASAPLANO 0,01 connect täidab kõiki rangeid nõudeid ja pakub kasutamiseks universaalset ehitusteipi TESCON VANA, ühendusliimi ORCON F ja naelatihendusteipi TESCON NAIDEC (mono) täislahendust süsteemina usaldusväärsete aluskatete ning ajutiste kaitsekatete jaoks ZVDH nõuete kohaselt.

Suurenenud õhuniiskus ruumis

Ruumiõhu tavalise niiskusesisalduse korral on ka vannitubades ja köökides tagatud piisav aurutõke.
DASAPLANO 0,01 connect saab kasutada ilma ettevaatusabinõudeta ka ehitusobjektidel, kus hiljem toimuvad krohvimistööd ja betoneerimistööd.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhuga.
Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga.
Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust.
Kangaid tuleb eelnevalt mehaaniliselt piisavalt tugevasti kinnitada. Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega.
Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Juhis

Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile.