Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele

Eelised

  • Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
  • Aktiivne niiskuse juhtimine tagab kuivad ja turvalised ehitusosad
  • Ehitusaegne kaitse: sobib ajutise aluskattena
  • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt. Paigaldamiseks puitkiudplaatidest soojustuse alla üle sarikate, mis vastab pro clima renoveerimislahendustele ja on lubatud kasutamiseks vastavalt puitkiudplaadi tootja renoveerimislahendustele.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

DASAPLANO 0,01 connect kangad sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga)ja sarikate peale, mille vahed on täies ulatuses soojustatud.

Kui DASAPLANO 0.01 connect on ilmastiku või näiteks vihma käes, tuleb kangad paigaldada risti vee äravoolu. See tagab ehitusdetailide parema kaitse niiskuse eest.
Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks vahetult pärast õhupidava DASAPLANO 0,01 connect kleepimist paigaldada soojusisolatsiooni. Eriti kehtib see talvel töötades.

Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult.

Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Seestpoolt kipsplaatidega: 2:1 lahendus
See tähendab 2/3 kiulist soojustusmaterjali kogu soojustuse paksusest sarikate vahel, siis DASAPLANO 0,01 connect ja lõpuks soojustada kanga pealne vähemalt 1/3 puitkiudplaadiga.
Lisaks võib paigaldada kaitseks SOLITEX MENTO katuse aluskattekanga.

Seestpoolt profiillaudisega, kui ka krohvitud tihelaudisega: 3:1 lahendus
See tähendab 3/4 kiulist soojustusmaterjali kogu soojustuse paksusest sarikate vahel, siis DASAPLANO 0,01 connect ja lõpuks soojustada kanga pealne vähemalt 1/4 puitkiudplaadiga.
Lisaks võib paigaldada kaitseks SOLITEX MENTO katuse aluskattekanga.

Puitkiudplaadi tootjate soovitused võivad erineda. Sel juhul kehtivad tootja soovitused ja spetsifikatsioonid.