Õhutõke väljastpoolt renoveeritavatele katustele

Eelised

  • Õhutõkkekihi lihtne teostamine: katmine täiesulatuses üle sarikate ja soojustuse
  • Aktiivne niiskuse juhtimine tagab kuivad ja turvalised ehitusosad
  • Ehitusaegne kaitse: sobib ajutise aluskattena
  • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel õhutõke olemasolevate katusekonstruktsioonide renoveerimiseks väljastpoolt. Paigaldamiseks puitkiudplaatidest soojustuse alla üle sarikate, mis vastab pro clima renoveerimislahendustele ja on lubatud kasutamiseks vastavalt puitkiudplaadi tootja renoveerimislahendustele.

Kiire ja lihtne renoveerimine

TEEE-tehnoloogia toob turvalisust

Ideaalses lahenduses asetseb õhutõkkekiht soojustuse sisepinnal. Renoveerimise lahendusega 2:1 ja 3:1 on võimalik liigutada õhutõke soojustuse keskele spetsiaalsete omadustega õhutõkkega.
Määrava tähtsusega on sellises olukorras selleks otstarbeks ettenähtud kanga õige valik. Ehitusfüüsikaliselt keerulistes situatsioonides peab kasutama monoliitset aktiivse niiskuse liikumisega membraani, mida on DASAPLANO 0,01 connect keskmises kihis kasutatud.
DASAPLANO 0,01 connect on õhukindel ja eriti difuusne, mis ka kondentsvee tekkel tagab aktiivse niiskuse liikumise. Eelmise põlvkonna ehk mikropoorsed membraanid reageerivad kondentsvee tekkel sd-väärtuse suurenemisega. See suurendab veelgi kondentsvee hulka – suure tõenäosusega tekkivad ehituskahjustused ja hallitus.

Poorideta membraan – aktiivne niiskuse liikumine

Poorideta kangad transpordivad aktiivselt niiskuse väljapoole – mida rohkem niiskust seda kiiremini. Difusioonitakistus langeb. Monoliitne TEEE-membraan vajab toimivuseks väga väikest aururõhkude vahet.
Optimaalne lahendus katuste renoveerimiseks väljastpoolt: kangas kasutatud poorideta membraan on väga suure hoovihmakindlusega. DASAPLANO 0,01 connect-le ei tekita probleeme veetilkade langemise kiirus või vähenenud pindpinevus.