Raske katuse aluslae- ja aluskattekangas

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Ehitustööde maksimaalselt paindlik planeerimine 6 kuud ilmastikukindel
  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus , maksimaalse hoovihma- ja rahekindlusega (HW5)
  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse: sobib ajutiseks kaitsekatteks ja ka kaitsekileks ehitamise ajal

Kasutusvaldkond

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Tehnilised andmed

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleenmikrokiud
Membraan TEEE, monoliitne
Omadus Väärtus Standardid
Värvus antratsiit
Pinnaühiku kaal 215 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,70 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 71 EVS-EN ISO 12572
sd-väärtus 0,05 m EVS-EN ISO 12572
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 6 kuud
Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA W1 EVS-EN 13859-1
Aluskatte- / aluslaekangas USB-A / UDB-A ZVDH-Produktdatenblatt
Ajutine kaitsekate; sobib ka kui ... ja ZVDH
Veesammas 10.000 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus vanandatud /vanandamata* W1 / W1 EVS-EN 13859-1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 350 N/5 cm / 270 N/5 cm EVS-EN 13859-1 (A)
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* 330 N/5 cm / 245 N/5 cm EVS-EN 13859-1 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 55 % / 65 % EVS-EN 13859-1 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* 30 % / 40 % EVS-EN 13859-1 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 270 N / 400 N EVS-EN 13859-1 (B)
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist 120°C juures nõuetele vastav EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296
Külmpainduvus -40 °C EVS-EN 1109
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +120 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13859-1