Raske katuse aluslae- ja aluskattekangas

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Ehitustööde maksimaalselt paindlik planeerimine 6 kuud ilmastikukindel
  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus , maksimaalse hoovihma- ja rahekindlusega (HW5)
  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse: sobib ajutiseks kaitsekatteks ja ka kaitsekileks ehitamise ajal

Kasutusvaldkond

Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Paigaldusjuhend

Paigaldusvideo (in English)

Raamtingimused

SOLITEX MENTO aluskatted tuleb paigaldada pealiskirjaga küljega paigaldaja poole. Paigaldada saab pingul ja horisontaalselt (paralleelselt räästaga) ilma lohkudeta, nagu katuse aluskatusena, kui ka katuse aluskattena. Kasutamiseks aluskattena tasastel aluspindadel. Katuse aluskattena kasutamisel tuleb sarikate vahemikku piirata kaugusele 100 cm.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine (nt neeludes).

Soojustamata, väljaehitamata katusekorruste puhul tuleks ette näha katuseharja tuulutus. Laske selleks SOLITEX aluskattel lõppeda 5 cm enne katuseharja. Lisaks sellele tuleb väljaehitamata katusekorrus varustada piisava tuulutusega.

Konstruktsiooni kaitseks ehitusfaasi ajal ZVDH mõistes on võimalik paigaldada kuni 6 kuuks abikattena SOLITEX MENTO 5000 katuse aluskatteid. Sellisel juhul peab katuse kalle olema vähemalt 14°. Selleks tuleb ülekatete või liitmike liimimiseks kasutada süsteemikomponente TESCON NAIDECK naelatihendit, ORCON F ühendusliimi ning samuti TESCON VANA. Tugevamaks välissuunas tihendamiseks on connect variandid varustatud kahe iseliimiva tsooniga. Paigaldamisel ja liimimisel tuleb järgida Saksamaa Katusekatjate Keskliidu eeskirjade nõudeid.

Saksamaa Katusekatjate Keskliidu erialanõuetele vastavalt on need sobivad kasutamiseks katuse aluskattena katuse katmisel katusekividega, selleks peavad ülekatted tagama vihmakaitse ja tarvitusele tuleb võtta täiendavad meetmed vastavalt nõuetele. Vastavalt nõuetele ja täiendavaid meetmeid kasutades saab kasutada SOLITEX MENTO katuse aluskatteid puitlaudistel vihmakaitsena.

Täiendavalt puisteisolatsioonimaterjalide korral
SOLITEX MENTO 5000 võib olla ka eraldavaks kihiks igat liiki puisteisolatsioonimaterjalide jaoks.
Enne sisepuhumist peab olema roovistus monteeritud. Vastavalt sarikate vahekaugusele on soovitav tagada vahe (sarikate vahel) tugirooviga, mis kinnitatakse roovlattide külge. Paigaldamine piki kandekonstruktsiooni annab eelise, et kattumus asub tugeval aluspinnal ja on selliselt kaitstud. Katte kinnituseks vajalike klambrite vahekaugus võib olla maksimaalselt 5 kuni 10 cm.

Kui isolatsioonimaterjal puhutakse sisse väljast, siis saab sissepuhkumiseks kasutatud avaused hiljem sulgeda 15 cm laiuse TESCON VANA-ga.

System SOLITEX MENTO® – aluskatte hilisem paigaldus seestpoolt

Puuduva katuse alukatte saab hiljem paigaldada seestpoolt SOLITEX katuse aluslae- ja aluskattekangastega. SOLITEX kangad on varustatud monoliitse poorideta funktsionaalse membraaniga. Seega on see välispidise vees suhtes vettpidav ja laseb samal ajal konstruktsioonis oleval niiskusel väliskeskkonda väljuda. See tagab optimaalse kaitse sissetungiva niiskuse eest. Puistematerjalidele jaoks soovitame kasutada armeeritud SOLITEX PLUS, SOLITEX MENTO PLUS või SOLITEX MENTO ULTRA

Eelised

  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus ja maksimaalne hoovihmakindlus ka tugeva tuule korral
  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • SOLITEX (MENTO) PLUS / ULTRA: erakordselt tugev armeering – sobib kasutamiseks puistevilladega

Kindel süsteem seestpoolt paigaldamiseks

Ei ole harv juhus, kui katuskonstruktsioon on ilma aluskatteta ja ka ilma distantsliistuta. Sellise lahenduse soojustamiseks on esmavajalik paigaldada tuulekindelkiht. Seda meedet soovitatakse maksimaalselt 5 aastaks. Kindlasti tuleb katusekivide norm kaldega arvestada. Norm katusekalle peab olema vähemalt 20°. Paigaldus toimub seestpoolt sarikavahe kaupa.Sarika ja roovliistu ühendus nurka paigaldatud distantsliist tagab katusekattele vajaliku tuulutuse. Sarikate vahe keskele paigaldatakse üks lisa distantsliist, mis toimib neeluna. Nii jookseb tekkinud vesi keskossa (sarikatest eemale) ja räästasse. SOLITEX kangad kinnitada sarikate külge liistu või DASATOP FIX-ga. Kangaste ülekatted peab teostama vett juhtivalt ja kindlalt voolama räästasse hoonest eemale.