Armeeritud mitmekülgne Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke

INTELLO X PLUS

Eelised

 • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
 • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega ka puistevilladega
 • Lihtsam käsitsemine: kasutamiseks konstruktsiooni vaheliseks ja pealseks soojustamiseks
 • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
 • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks kindlal aluspinnal auru- ja õhutõkkekangana kõigile kandekonstruktsiooni pealsetele kiulistele soojustusele kaasaarvatud puistevilladele.

Kangast võib kasutada püsivalt hajutatud UV-kiirguse käes, nt puudub sisevooderdis.

See kangas sobib sisemise auru- ja õhutõkkena difuusete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused vastavalt niiskustehnilisele toimivusele.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindlat niiskusmuutliku sd-väärtusega auru- ja õhutõkkekangast pro clima INTELLO X PLUS saab kasutada:

 • puitvooderdise peal, kandekonstruktsiooni pealsetele soojustuste all,
 • XXXXX
 • XXXXX
 • elamutes ja ärihoonetes, mida kasutatakse sarnaselt eluruumidega, näiteks elutoad ja magamistoad, köögid ja vannitoad,
 • difuusete tarindi välispindadega, kui ka auru tõketavate välispindadega konstruktsioonides

Sobib ka ehitusfüüsikaliselt väga nõudlike konstruktsioonide puhul

Ka kriitiliste konstruktsioonide jaoks, mis on väljast difusioonikindlad, näiteks väikse kaldega ja plekkkatused, bituumenpaanidega aluskatused, lamekatused, murukatused jne, pakub kõrgjõudlusega INTELLO X PLUS süsteem muljetavaldavat kaitset kahjustuste eest ka väga külma kliimaga asukohtades.

Juhis
Pange tähele, et niiskustehniline toimivus on vaja tõestada. Selleks helistage pro clima tehnilise nõustamise telefonile.

Ilmastikukindlus 2 kuud

pro clima INTELLO X PLUS-i võib kuni 2 kuud kasutada konstruktsiooni kaitseks ilmastikuolude eest.

Katusekalle peab olema vähemalt 10°.
Arvestage sellega, et INTELLO X PLUS ei kujuta endast kattekihti hädaolukorras kasutatava katuse mõttes.
Niiskus saab sisse tungida klambrite kinnituskohtade või muude läbivate avade (naelad, kruvi jne) kaudu.
Elamiseks kasutatavate või erilist kaitset väärivate konstruktsioonide korral on soovitatava täiendav katmine presendiga.

Kiulise struktuuriga soojustusi kasutada

Niiskuse varieeruva difusiooniga aurutõkete kõrge ehitiste kahjustumise ärahoidmise võime saavutatakse ainult siis, kui kasutatakse avatud difusiooniga kiulise struktuuriga soojusisolatsioonimaterjale, sest suvistes tingimustes peab niiskusel olema võimalik kuivamiseks aurutõkkesse tungida.
Ideaalsed on kiulise struktuuriga soojusisolatsiooni materjalid, näiteks tselluloos, kanep, puitkiud, kivi- või mineraalvill.

Oluline on kasutada õiget vooderdust

Selleks, et saavutada niiskusmuutliku difusiooniga aurutõkete täielik efektiivsus, ei tohi soojusisolatsiooni siseküljel paikneda difusiooni tõkestavaid kihte, näiteks OSB- või mitmekihilisi puitplaate, mis takistavad tagasikuivamist suvel. Sobivaks vooderdiseks on kipsplaadid või profiillauad.

Puuduv sisevooderdis

Suurenenud õhuniiskus ruumis

INTELLO X PLUS toimib isegi ajutiselt suurenenud õhuniiskuse korral ohutuna, aurutõkestava toimega. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus võib tekkida konstruktsiooni uusehitistes või ajutiselt ka vannitubades ja köökides.

Ehitusfaas: Hydrosafe®-väärtus (70/1,5 reegel)

Konstruktsioon peab olema kavandatud selliselt, et aurutõkke Hydrosafe®-väärtus (sd-väärtus) oleks vähemalt 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni niiskuse edasikandumise eest ruumiõhust ja selle tagajärjel tekkiva hallituse eest.
Hydrosafe®-väärtus näitab, kui tõkestav on niiskusmuutlik aurutõke 70% keskmise õhuniiskuse juures. 70% keskmine õhuniiskus on näiteks ruumi õhuniiskus 90% ja 50% puiduniiskus – ligilähedane on ka betoneerimisel või seinte krohvimisel.
Nõuded sd > 1,5 m ja < 2,5 m tulenevad standardist DIN 6880-2 ja on juttu rohkem reegli 70/1,5 juures. INTELLO X PLUS on difusioonitakistusega 2 m suhtelisel õhuniiskusel 70% kindlalt ülalpool seda taset ja vastab nõuetele.
Sõltumata kasutatava aurutõkke tüübist, tuleb tavapärase niiskuse saavutamiseks kõigepealt ehitustöödest tingitud niiskus siiski akna kaudu tuulutades välja juhtida. Talvel aitavad kuivamist kiirendada ehituses õhukuivatid.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhuga. Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga. Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust. Kangaid tuleb eelnevalt mehaaniliselt piisavalt tugevasti kinnitada. Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega. Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Juhis

Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile.