Armeeritud mitmekülgne Hydrosafe® kõrgefektiivne aurutõke

INTELLO X PLUS

Eelised

  • Niiskusmuutlik difusioonregulatsioon on parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest
  • Kombineeritav kõigi kiuliste matt- ja plaatsoojustusmaterjalidega ka puistevilladega
  • Lihtsam käsitsemine: kasutamiseks konstruktsiooni vaheliseks ja pealseks soojustamiseks
  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest alates katuse kaldest 10°
  • Hydrosafe®-funktsioon tagab talvel turvalise ehitusobjekti
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks kindlal aluspinnal auru- ja õhutõkkekangana kõigile kandekonstruktsiooni pealsetele kiulistele soojustusele kaasaarvatud puistevilladele.

Kangast võib kasutada püsivalt hajutatud UV-kiirguse käes, nt puudub sisevooderdis.

See kangas sobib sisemise auru- ja õhutõkkena difuusete tarindi välispindade korral, kui ka auru tõkestavate välispindade korral nt lame-/kaldkatused ja murukatused vastavalt niiskustehnilisele toimivusele.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

pro clima INTELLO X PLUS kanga kirjadega külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga).
Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust.

Õhupidavad liimliited saavutatakse ainult siis, kui aurutõkked on paigaldatud kortsuvabalt. Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleb kohe pärast INTELLO X paigaldamist paigaldada ka soojusisolatsiooniga. Eriti kehtib see talvel töötades.

Kinnitamine

Paigaldage kangad vähemalt 10 cm ülekattega.
Kinnitage vähemalt 10 mm laiuste ja 8 mm pikkuste klambritega.
Klammerdage 10-15 cm vahedega niiskuse eest kaitstult ülekatte kohtades ja puistevillade puhul pebn klambrite vahekaugus olema 5-10 cm.