Renoveerimise aurutõke väljastpoolt Sub-and-Top paigaldamiseks

Eelised

  • Sup-and-Top paigaldus annab suurima turvalisuse
  • Ehitusosade kaitse: niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab paigaldamist sarikate vahele ja üle sarikate
  • Aja kokkuhoidlik paigaldus: ei vaja kleepimist sarikatele
  • Puudub soojustusega katmise nõue
  • Lihtne paigaldada: eriti vastupidava ja tugevdatud fliisiga
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Vastavalt DIN 4108-3 kasutamiseks Sub-and-Top auru- ja õhutõkkena kõigis difuussete aluskattekangastega (nt pro clima SOLITEX) konstruktsioonides. Aluskattekangaste maksimaalseks lubatud sd-väärtuseks on 0,2 m. Samuti on lubatud kasutada kombineerituna puitkiud- ja MDF-plaatidega, kui ka fliiskattega vahtplastplaatidega (PUR, PIR, EPS) alates 50 mm paksustega.

Tehnilised andmed

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleen
Membraan polüetüleen kopolümeer
Omadus Väärtus Standardid
Värvus roheline
Pinnaühiku kaal 90 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,25 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 6.400 EVS-EN 1931
sd-väärtus 1,60 m EVS-EN 1931
Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,05 - 2 m EVS-EN ISO 12572
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 4 nädalat
Veesammas > 1.500 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus W1 EVS-EN 1928
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 195 N/5 cm / 105 N/5 cm EVS-EN 12311-2
Katkevenivus piki-/ristisuunas 90 % / 90 % EVS-EN 12311-2
Punkttugevus piki-/ristisuunas 110 N / 105 N EVS-EN 12310-1
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13984