Renoveerimise aurutõke väljastpoolt Sub-and-Top paigaldamiseks

Eelised

 • Sup-and-Top paigaldus annab suurima turvalisuse
 • Ehitusosade kaitse: niiskusmuutlik sd-väärtus võimaldab paigaldamist sarikate vahele ja üle sarikate
 • Aja kokkuhoidlik paigaldus: ei vaja kleepimist sarikatele
 • Puudub soojustusega katmise nõue
 • Lihtne paigaldada: eriti vastupidava ja tugevdatud fliisiga
 • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Vastavalt DIN 4108-3 kasutamiseks Sub-and-Top auru- ja õhutõkkena kõigis difuussete aluskattekangastega (nt pro clima SOLITEX) konstruktsioonides. Aluskattekangaste maksimaalseks lubatud sd-väärtuseks on 0,2 m. Samuti on lubatud kasutada kombineerituna puitkiud- ja MDF-plaatidega, kui ka fliiskattega vahtplastplaatidega (PUR, PIR, EPS) alates 50 mm paksustega.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Ilmastikuoludele vastupidavat renoveerimise aurutõket pro clima DASATOP saab kasutada:

 • spetsiaalne väljastpoolt renoveerimine Sub-and-Top-meetodil, kangas on optimeeritud paigaldamiseks sarikate vahele ja üle sarikate,
 • elumajades või analoogis elamiseks kasutatavates hoone kõikides ruumides, nagu elu- ja magamistoad, köögid ja vannitoad, aga ka
 • väljaspool veeauru läbilaskvates konstruktsioonides.
 • võimalik pealmine soojustus fliisiga kaetud PU-ga alates 50 mm-st.

Sub-and-Top-lahendus DASATOP-iga

 1. Katuse aluskattekangas, nt pro clima SOLITEX MENTO 3000
 2. Sarika paksenduskiht
 3. Kiuline soojustusmaterjal
 4. Fikseerimine DASATOP FIX-iga
 5. DASATOP
 6. Vajaduse korral installatsioonivahe
 7. Sisevooderdis

Võimalikud kombinatsioonid

Konstruktsioonide optimaalne kaitse süsteemi DASATOP korral on tagatud:

 • kiudsoojustusmaterjalide kasutamisel katuse soojustamisel,
 • väljapoolsel veeauru läbilaskvate aluskattekangaste (nt sarjast SOLITEX MENTO) kasutamisel, ka laudisel ja
 • puitkiud- või MDF-plaatidel

Pealmine soojustus on võimalik ka fliisiga kaetud vähemalt 50 mm PU-soojustusega. Pealmiseks soojustuseks vahtsoojutusmaterjalidega kombinatsiooni kasutamist võib teha üksnes siis, kui:

 • on tagatud konstruktsiooni kuivamine väljapoole ja
 • see toimub kaldkatusel, mitte aga ülemise korruse lagedes vastu kütmata katusealuseid.

Üldjuhul ei saa pro clima DASATOP-i kasutada selliste konstruktsioonide korral, mis on väljastpoolt kaetud veeauru mitteläbilaskvatest ehitusmaterjalist kihtidega.

Ilmastikukindlus 4 nädalat

pro clima DASATOP-i võib kuni 4 nädalat kasutada konstruktsiooni kaitseks ilmastikuolude eest.
Arvestage sellega, et DASATOP ei kujuta endast kattekihti hädaolukorras kasutatava katuse mõttes.
Niiskus saab sisse tungida klambrite kinnituskohtade või muude läbivate avade (naelad, kruvi jne) kaudu.
Tagatud peab olema vee äravool üle piirnevate ehitusdetailide (nt vööde).
Elamiseks kasutatavate või erilist kaitset väärivate konstruktsioonide korral on soovitatava täiendav katmine presendiga.

Kiuliste soojustusmaterjalide kasutamine

Optimaalsed on kiulised soojustusmaterjalid. Selleks, et DASATOP-i niiskusest olenevad omadused saaksid toimida, peab niiskus saama liikuda aurutõkke poole.
See on tagatud veeauru läbilaskvate soojustusmaterjalide korral ja seetõttu on need soovitatavad.

 • Puhuriga paigaldatavate soojustuse korral peab DASATOP asetsema kindlal aluspinnal.
 • DASATOP-i võib kombineerida ka täiendava pealmise soojustusena kasutatavate fliisiga kaetud vahtsoojustusmaterjalidega (alates paksusest 50 mm) juhul, kui konstruktsioon laseb veeauru väljapoole välja. Seda siiski üksnes kaldkatustes, mitte aga ülemise korruse lagedes vastu kütmata katusealuseid.

Paigaldamine sarika paksenduskihi alla:
kui sarikate ristlõike kõrgust on vaja suurendada, on soovitatav esmalt paigaldada DASATOP ja seejärel sarika paksenduskiht. Õhutõke on seejuures endiselt ehitusfüüsikaliselt soodsas kohas konstruktsiooni soojal poolel.

Kasutamine on võimalik veeauru väljapoole läbilaskvates konstruktsioonides

Veeauru läbilaskvad aluskattekangad (nt katusekangad SOLITEX) kaitsevad ehitusdetaili ehitamise ajal ja tagavad vajaliku tuulepidavuse.
Neid võib paigaldada ka täislaudisele. Puitmaterjalist valmistatud veeauru läbilaskvaid plaate võib sarikate peale lisada suvalises paksuses.

Sisevooderdis

Põhimõtteliselt on kõik tavapärased sisevoodrid võimalikud. Et mitte takistada tagasikuivamist, ei tohi soojustuse siseküljele paigaldada mingeid veeauru mitteläbilaskvaid kihte, nagu OSB- või vineerplaate. Sobivad on kipsplaatvoodrid, profileeritud lauad või krohvikihid veeauru läbilaskvatel alusplaatidel, nagu mineraalse sideainega puitvillplaatidel

Suurenenud õhuniiskus ruumis

pro clima DASATOP-i korral on veeauru difusioonitakistustegur optimeeritud, et ruumiõhu tavalise niiskusesisalduse korral on ka vannitubades ja köökides tagatud piisav aurutõke.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kangaste seespoolsest paigaldamisest on kangaste väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kvaliteeti kontrollida diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhuga.
Selleks tuleb hoone sisemus täiendavalt täita udugeneraatori abil uduga.
Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust.
Kangaid tuleb eelnevalt mehaaniliselt piisavalt tugevasti kinnitada. Kleepimistööd ja liitekohad tuleb teha erilise hoolikusega.
Üksikasjalik konstruktsiooniline kavandamine, eelkõige räästa ja harja piirkonnas olevate liitekohtade puhul, samuti tööde kvaliteet on katuse väljaspoolse renoveerimise puhul erakordselt tähtis.

Optimaalsed kuivamistingimused

Väike sd-väärtus tagab usaldusväärsuse: kui Sub-and-Top-meetodi korral ei paikne kangad korralikult sarikatel, võivad tekkida konvektsiooni tunnelid.
Need kujutavad ohuriski, kuid sageli ei saa praktikas nende teket välistada.
Ehitiste kahjustamise vältimise seisukohalt on oluline, et kangastee läbilaskvus veeauru suhtes oleks maksimaalne, mis võimaldaks kiiresti vabaneda ka niiskuse suurtest kogustest.

DDASATOP-i muutuv difusioonitakistus on optimaalne kiireks Sub-and Top-meetodil paigaldamiseks.

Juhis

Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile.