Aurutõkkeriba

Eelised

  • Aega säästev paigaldamine: varem valmis lõigatud aurutõkkeribad
  • Ka lühiajaliselt niiskuvatele ehitusdetailidele
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Tugev kaitsefliis tagab kaitse ehitusplatsi karmides igapäevastes tingimustes
  • Niiskusmuutlik difusioonitakistus tagab väga kõrge ehitusdetailide kaitse
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Materjalist INTESANA riba vuukide ülekleepimiseks näiteks põranda (betoonpinnad) ja seinte (puidupõhised ehitusplaadid) vahelistes liitekohtades või paranduseks kasutatava ribana katustel, kaldkatustel, seintel, lagedel või põrandatel.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

pro clima DA-S sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas.
Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõkkekangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.
Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Mineraalsed aluspinnad võivad olla veidi niisked. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisava kandevõimega. Vajaduse korral tuleb kasutada mehaanilist tuge (survelatti) (nt pudedate aluspindade korral).

Püsiv liimühendus on tagatud näiteks ehitusteibiga TESCON VANA kõikide pro clima kangastega, PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite, hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või mittekorrodeeruvate metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Liimühenduste tegemiseks müüritisel või betoonpindadel või karedatel aluspindadel kasutage ORCON tootesarja.

Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.