Niiskusmuutlikud aurutõkkeribad

INTELLO conneX

Eelised

  • Aega säästev paigaldamine: varem valmis lõigatud aurutõkkeribad
  • Ka lühiajaliselt niiskuvatele ehitusdetailidele
  • Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
  • Tugev kaitsefliis tagab kaitse ehitusplatsi karmides igapäevastes tingimustes
  • Niiskusmuutlik difusioonitakistus tagab väga kõrge ehitusdetailide kaitse
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Kasutusvaldkond

Ribad vuukide üle kleepimiseks näiteks põranda (betoonpinnad) ja seinte (puidupõhised ehitusplaadid) vahelistes liitekohtades või paranduseks kasutatava ribana katustel, kaldkatustel, seintel, lagedel või põrandatel.

Tehnilised andmed

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleen
Membraan polüetüleen kopolümeer
Omadus Väärtus Standardid
Värvus helehall
Pinnaühiku kaal 150 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,45 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 31.100 EVS-EN 1931
sd-väärtus 14 m EVS-EN 1931
Niiskusmuutlik sd-väärtus 0,25 - >25 m EVS-EN ISO 12572
Hydrosafe-väärtus 2 m DIN 68800-2
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 2 kuud
Hoovihmatest nõuetele vastav ZVDH
Veesammas > 2.500 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus W1 EVS-EN 1928
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 250 N/5 cm / 170 N/5 cm EVS-EN 12311-2
Katkevenivus piki-/ristisuunas 60 % / 60 % EVS-EN 12311-2
Punkttugevus piki-/ristisuunas 120 N / 120 N EVS-EN 12310-1
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav EVS-EN 1296
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13984