Aurutõke kandekonstruktsiooni pealsetele soojustusele, integreeritud liimiribaga

Variant ilma liimiribadeta

Eelised

  • Kaitseb ehitist ehitamise ajal ilmastikumõjude eest
  • Vett tõrjuv ja veekindel, käidav
  • Samaaegselt auru- ja õhutõkkekiht
  • Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB / ISO 16000 nõuete kohaselt
  • Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise

Kasutusvaldkond

Ilmastikukindel auru- ja õhutõkkesüsteem kõikidele kandekonstruktsiooni pealsetele soojustustele difuussete välispindadega.

Tehnilised andmed / Tarneviisid

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleen
Membraan polüpropüleen
Omadus Väärtus Standardid
Värvus roheline
Pinnaühiku kaal 130 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,45 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 5.000 EVS-EN 1931
sd-väärtus 2,30 m EVS-EN 1931
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 3 kuud
Veesammas > 2.500 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus W1 EVS-EN 1928
Õhupidavus läbitud EVS-EN 12114
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 230 N/5 cm / 200 N/5 cm EVS-EN 12311-2
Katkevenivus piki-/ristisuunas 90 % / 90 % EVS-EN 12311-2
Punkttugevus piki-/ristisuunas 120 N / 115 N EVS-EN 12310-1
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +100 °C
Soojusjuhtivustegur 2,3 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13984