Klassi määramine

betoonist või keraamilised katusekivid

Sobiva kanga ja vajaduse korral lisameedete kindlaks määramine Saksa katusekatjate keskliidu (ZVDH) nõuete kohaselt

Sisestada ilma märgiseta (°)

vastavalt ZVDH

Ihr Ergebnis

¹) Teave katusekatte normkalde (RDN) kohta kehtib ainult katusekividele vastavalt ZVDH-le.

Kõik katted

Otse valik