Plastkeevisaine

WELDANO TURGA

Eelised

  • Väga väikese kuluga
  • Võimaldab kiiresti turvalist koormatavat liidet
  • SOLITEX WELDANO süsteemiga sobiv plastkeevitusaine

Kasutusvaldkond

PU aluskatusekangaste (SOLITEX WELDANO 3000) ülekatete veekindlaks kleepimiseks. Samuti sobilik süsteemi toodete näiteks ühendusriba SOLITEX WELDANO-S 3000 kleepimiseks.

Tehnilised andmed

  Aine
Materjal tetrahüdrofuraan (90%), tsükloheksanoon (10%)
Omadus Väärtus Standardid
Värvus läbipaistev
Töötlemistemperatuur > 0 °C, optimaalselt 18-20 °C
Ladustamine +15 °C kuni +25 °C, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas, üksnes originaalmahutites, eemal kuumus- ja süttimisallikatest