Täies ulatuses kleepuv ühendusteip

SOLTEMPA

Eelised

  • Väga pikk kasutusiga: 10 000-tunnine vastupidavuskaitse UV-kiirguse toimele tavalise 336 tunni asemel
  • Pikaajaline kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse topelt TEEE-membraaniga
  • Lihtne ja usaldusväärne paigaldamine poolitatud eraldusribadega – nakkub koheselt kandvate aluspindadega
  • Paindlik kasutamine: paigaldatav ka fassaadidele
  • Ehitustööde maksimaalselt paindlik planeerimine ehitusfaasis kuni 6 kuud ilmastikukindel

Kasutusvaldkond

Räästateip SOLITEX WELDANO paigaldamiseks räästa avatud ühendamiseks perforeeritud plekiga. Võimaldab vee ärajuhtimist aluskatusest katuserenni.

 Paigaldusjuhend

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga.
Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).
Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral. Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Kui SOLTEMPA-d kasutatakse räästapiirkonnas SOLITEX WELDANO-l, toimib SOLTEMPA-liimaine ainult paigalduse abina. Püsiv kinnitus peab olema mehaaniline, nt distantsliistuga.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.