Veeauru läbilaskev, plastkeevitatav aluskatusekangas

Eelised

  • Usaldusväärne ühendusliide: kogu ulatuses plastkeevitatav
  • Vastab töökaitse rangetele nõuetele: pealispind libisemis- ja kulumiskindel
  • Kaitseb ehitusdetaile vee sissetungimise eest: veeauru läbilaskev ja samal ajal hoovihmakindel
  • Kergesti töödeldav: erakordselt rebenemiskindel ja tugev
  • Aluskatusena vastab kõige rangematele ohutusnõuetele (D: individuaalselt kooskõlastatav, CH: kõrgendatud Et erakordne koormatus SIA 232/1)
  • Hoiab ehitusdetailid ehitamise ajal kuivana: tänu monoliitsele membraanile parim kaitse hoovihma eest

Kasutusvaldkond

Kasutatav 3-kihilise veeauru läbilaskva kogu ulatuses plastkeevitatava aluskatusekangana, mis vastab erakordsele koormatusele SIA 232/1 (CH) kohaselt. Saksamaal vihmakindel/vettpidav aluskatus – individuaalselt kooskõlastatav. Sobib paigaldamiseks survekindlatele aluspindadele, näiteks puitkarkassile, puidupõhistele plaatidele ja puitkiudplaatidele.

Paigaldusjuhend

Aluspinnad

Sobib paigaldamiseks pressrullimist taluvatele survekindlatele aluspindadele, näiteks puitkarkassile, puidupõhistele plaatidele ja puitkiudalusplaatidele.
Aluspind peab olema kuiv, külmakindel, puhas ja vaba teravaservalistest või -otsalistest osadest Kangal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni).
Enne liimimist tuleb SOLITEX WELDANO lapiga puhtaks pühkida. Soovitatav on kontrollida liimühenduste tugevust juhuslikes kohtades.

Raamtingimused

SOLITEX WELDANO-t võib paigaldada kas paralleelselt räästaga või paralleelselt sarikatega. Üldjuhul peab olema tagatud vee vaba äravoolamine. Vältida tuleb ristuvaid liimühendusi. Kangaste võimalikud liitekohad peavad olema nihkes.

Ehitamise ajal konstruktsioonide kaitseks kasutatavad aluskatusekangad SOLITEX WELDANO võivad olla ilmastikutingimuste mõju käes kuni 4 kuud (nt ZVDH kohaselt abikattena kasutamisel).
Katuse kalle peab olema vähemalt 3°. Seejuures tuleb järgida riiklike normide ja eeskirjade nõudeid.

Kinnituskohad ei tohi olla horisontaalsetes piirkondades või kohtades, kuhu koguneb vooluvesi (nt neeludes). Soovitame kasutada korrosioonile vastupidavaid kinnitusvahendeid.

Kasutage kanga servade keevitamiseks süsteemi kuuluvat plastkeevisvahendit WELDANO TURGA või kuumaõhupuhurit. Keevituspiirkond peab olema kuiv, külmakindel, vaba tolmust ja rasvainetest. Külgekleepunud mustuse (nt õli) eemaldamiseks kasutage süsteemi kuuluva plastkeevisvahendi WELDNAO TURGA-ga kergelt niisutatud lappi. Kangast saab keevitada mõlemalt poolt ja see sobib kasutamiseks pealmise kihina. Plastkeevisvahendi kasutamine on võimalik alates temperatuurist 0 °C. Järgige mahutil toodud ohutusnõudeid!

Kuumaõhupuhuri kasutamisel soovitame olenevalt ümbruse temperatuurist ja tuulest kasutada õhku, mille temperatuur on vahemikus ligikaudu 220 °C kuni 280 °C. Täpse väärtuse määramiseks katsetage keevitamist proovitükiga. Suurte pindade keevitamisel on ennast õigustanud 40 mm laiuse otsiku kasutamine. Väiksemate detailide keevitamisel on otstarbekam 20 mm otsik.

Märkus: Pärast 2-kuulist ilmastikumõjude käes olekut tuleb enne uuesti keevitamist murenenud pind õrnalt liivapaberiga (teralisus 150 - 250) lihvida (pinna vähenemine 2-3 μm), et saavutada uuesti reageeriva pinna. See kehtib nii kuumaõhupuhuri ja ka lahustiga keevisaine WELDANO TURGA puhul.

Torumansett WELDANO ROFLEX on sobiv torudele läbimõõduga vahemikus 90 mm kuni 125 mm, katuse kalle võib olla vahemikus 3° kuni 25°. Torumansett WELDANO ROFLEX PLUS on sobiv katuse kaldele kuni 50°.

Alternatiivina saab läbiviike teha kogu ulatuses plastkeevitatavate vormdetailidega WELDANO ROFLEX PLUS või WELDANO INVEX, neid võib välja lõigata ka aluskatusekangast SOLITEX WELDANO.

Oluline: distantslatid tuleb kuivana ja lühemana (≥ 3 mm) paigaldada. Parim kasutatav puit on kamberkuivatatud materjal.

Lisaraamtingimused Saksamaal:
Olenevalt lisameetmetega seonduvatest nõuetest tehakse aluskatus kas vihmakindla või vettpidavana (ZVDH määratluse alusel). Vihmakindel aluskatus: distantslatid paigutatakse aluskatusekanga peale. Vettpidav aluskatus: distantslatid on ümbritsetud tihenduskangaga. Seejuures paigaldatakse aluskatusekangas üle distantslattide või paigaldatakse üle distantslattide tihendusriba SOLITEX WELDANO-S ja keevitatakse aluskatusekanga mõlemalt poolt kokku.

Vihmakindla aluskatuse korral on lubatud tuulutus katuseharja kaudu. Aluskatusekangas peab seejuures lõppema mitte enam kui 30 mm kaugusel katuseharja tipust. Tuulutusava peab olema kaetud distantslati peal oleva ja piki katuseharja telge kulgeva paaniribaga. Vettpidava aluskatuse korral ei ole tuulutus katuseharja kaudu lubatud.

Räästapleki juures kinnitatakse aluskatusekangas SOLITEX WELDANO tuule- ja vettpidavalt. Seejuures võib räästaplekk paikneda räästarenni all tilgaplekina või räästarenni sissevooluplekina. Selleks, et kaitsta aluskatusekangast otsese UV-kiirguse eest pikemat aega, tuleb räästatilgapleki laius valida katuse kaldest ja ehitusdetaili orientatsioonist sõltuvalt piisava laiusega või teostada SOLTEMPA-ga.

Lisaraamtingimused Šveitsis:
Suuremate koormuste (näiteks alla 10° kallete) korral on muuhulgas vajalik distantslattide lisakaitse keevitamise teel (kas SOLITEX WELDANO või tihendusriba SOLITEX WELDANO-S-i kasutamisega).

SIA 232/1 kohaselt tuleb erakorraliste koormuste jaoks mõeldud aluskatusest vesi alati ära juhtida kas renni või piirnevatele katusepindadele.
Selleks, et kaitsta aluskatusekangast otsese päikesekiirguse eest pikemat aega, tuleb sisevoolupleki laius valida katuse kaldest ja ehitusdetaili orientatsioonist sõltuvalt piisava laiusega või teostada Kohtades, kus on suurendatud oht seisva vee, jää või tuisklume kogunemiseks, tuleb SOLITEX WELDANO asendada lamekatuste korral kasutatava materjaliga.

SOLITEX WELDANO® vastavalt mõõdule ja keevitamise teenus