Veeauru läbilaskev, plastkeevitatava aluskatusekanga riba

Eelised

  • Usaldusväärne ühendusliide: kogu ulatuses plastkeevitatav SOLITEX WELDANO süsteemiga
  • Paindlik kasutamine: sobib ka suurte distantsliistude jaoks
  • Kergesti töödeldav: erakordselt rebenemiskindel ja tugev
  • Kaitseb ehitusdetaile vee sissetungimise eest: veeauru läbilaskev ja samal ajal hoovihmakindel
  • Lihtne noa või kääridega sobivaks lõigata nt. külje pikkust lühendada

Kasutusvaldkond

Distantsliistude vettpidavaks ühendamiseks SOLITEX WELDANO süsteemiga.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Vihmakindlate ja vettpidavate aluskatuste erinevus

Aluskatuseid kasutatakse tegeliku katusakatte all oleva iseseisva tihenduskihina.
Neid kasutatakse ehituses lisaabinõuna juhul, kui katuse ebapiisava kalde korral on vajalik tagada kaetud katusekonstruktsiooni vihmakindlus või isegi vettpidavus.
Aluskatused paiknevad tavaliselt piisava kandevõimega aluspinnal, näiteks massiivpuidust või puidupõhistest plaatidest karkassil.
Saksamaa aluskatuste kohta käivad nõuded ja normid annab välja Saksa Katusekatjate Keskliit (ZVDH).
Vihmakindlate või vettpidavate aluskatuste järele tekib nõudlus siis, kui katusekatte kalle on väiksem standardsest väärtusest 8° kuni 12°.
Vihmakindel aluskatus (klass 2) rajatakse siis, kui on olemas maksimaalselt üks rangem lisanõue. Rohkemate rangemate nõuete korral on vajalik vettpidav aluskatus (klass 1).
Vihmakindlate ja vettpidavate aluskatuste põhimõtteline erinevus seisneb distantslati asukohas. Vihmakindlate aluskatuste korral paigaldatakse distantslatid vihmakindla aluskatte peale, vaadake joonist 1.
Sissetunginud sademevesi tuleb distantslattide juurest kindlasti ära juhtida.
SOLITEX WELDANO süsteemi puhul toimub see sel teel, et distantslati alla paigaldatakse naelatihendusteip TESCON NAIDECK.

Joonis 1. Vihmakindel aluskatus: distantslatt koos naelatihendusteibiga paiknevad aluskatusekanga peal.

Vettpidavate aluskatuste korral on distantslatt ümbritsetud tihendusmaterjaliga, selleks viiakse aluskatusekangas näiteks ka üle distantslati.
Ehitamise seisukohast on aga sageli lihtsam kõigepealt kangas tasapinnaliselt üle kogu karkassi paigaldada, seejärel kinnitada distantslatid ja katta need siis kinnikeevitatava tihendusribaga SOLITEX WELDANO-S, vaadake joonist 2.
Seejuures on oluline: distantslatid tuleb kuivana ja lühemana (≥ 3 mm) paigaldada.
Parim kasutatav puit on kamberkuivatatud materjal.
Veekindlate aluskatuste korral tuleb läbiviikude arvu vähendada hädavajaliku miinimumini.
Nende ühendamine peab toimuma seejuures eeskirjade kohaselt kõrgel aluskatusekanga peal ja läbiviidav detail peab olema vettpidavalt külge liimitud või plastkeevitatud.
Vettpidavate aluskatuste korral ei ole avaused katuseharja piirkonnas lubatud.
Seevastu vihmakindlas aluskatuses võivad vastava konstruktsioonilise lahenduse korral olla avaused ka katuseharja piirkonnas.
SOLITEX WELDANO süsteemi kasutamisel on võimalik teha nii vihmakindlaid kui ka vettpidavaid usaldusväärseid ja end praktikas õigustanud aluskatuseid.

Joonis 2. Vettpidav aluskatus: distantsliist on ümbritsetud aluskatusekangaga.

Kangaste klassid vastavalt ZVDH infolehele

Nimetus vastavalt ZVDH-le Distantsliistud asukoht Liite- ja ülekattekohtade teostus Klass
Vihmakindel aluskatus Tuulutusliist pinnapeal ja all paikneb TESCON NAIDECK naelaaukude tihendamiseks Plastkeevitatud süsteemi plastkeevisainega WELDANO TURGA-ga või kuumaõhupuhuriga 2
Veekindel aluskatus Distantsliistud vettpidavalt kokku liimitud või WELDANO-S kaetud ja plastkeevitatud Plastkeevitatud süsteemi plastkeevisainega WELDANO TURGA-ga või kuumaõhupuhuriga 1

Juhis

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhistest tekkivate küsimuste korral pöörduge pro clima tehnilise toe poole.