Katuse aluslae- ja aluskattekangas, armeeritud

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan, niiskusmuutlik sd-väärtus on alla 0,02 m
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • Erakordselt tugev armeering – sobib kasutamiseks puistevilladega
  • Ilmastikukindlus kuni 3 kuud
  • Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse: sobib ajutiseks kaitsekatteks ja ka kaitsekileks ehitamise ajal

Kasutusvaldkond

Kasutamiseks aluslae- ja toestuseta paigaldatav aluskattekangas sobiv paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile soojustusmaterjalidele, kaasa arvatud puistevilladele.

Paigaldusjuhend

Raamtingimused

SOLITEX PLUS aluskatted tuleb paigaldada pealiskirjaga küljega paigaldaja poole. Paigaldada saab pingul ja horisontaalselt (paralleelselt räästaga) ilma lohkudeta, nagu katuse aluskatusena, kui ka katuse aluskattena. Katuse aluskattena kasutamisel tuleb sarikate vahemikku piirata kaugusele 100 cm.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine (nt neeludes).

Soojustamata, väljaehitamata katusekorruste puhul tuleks ette näha katuseharja tuulutus. Laske selleks SOLITEX aluskattel lõppeda 5 cm enne katuseharja. Lisaks sellele tuleb väljaehitamata katusekorrus varustada piisava tuulutusega.

Konstruktsiooni kaitseks ehitusfaasi ajal ZVDH mõistes on võimalik paigaldada kuni 3 kuuks abikattena SOLITEX PLUS katuse aluskatteid. Sellisel juhul peab katuse kalle olema vähemalt 14°. Selleks tuleb ülekatete või liitmike liimimiseks kasutada süsteemikomponente TESCON NAIDECK naelatihendit, ORCON F ühendusliimi ning samuti TESCON VANA. Tugevamaks välissuunas tihendamiseks on connect variandid varustatud kahe iseliimiva tsooniga. Paigaldamisel ja liimimisel tuleb järgida Saksamaa katusemeistrite eeskirjade nõudeid.

Katusemeistrite erialanõuetele vastavalt on need sobivad kasutamiseks katuse aluskattena katuse katmisel katusekividega, selleks peavad ülekatted tagama vihmakaitse ja tarvitusele tuleb võtta täiendavad meetmed vastavalt nõuetele. Vastavalt nõuetele ja täiendavaid meetmeid kasutades saab kasutada SOLITEX PLUS katuse aluskatteid puitlaudistel vihmakaitsena.

Täiendavalt puisteisolatsioonimaterjalide korral
SOLITEX PLUS võib olla ka eraldavaks kihiks igat liiki puisteisolatsioonimaterjalide jaoks. Armeeringukiht tagab vähese venivuse sissepuhkel.
Enne sisepuhumist peab olema roovistus monteeritud. Vastavalt sarikate vahekaugusele on soovitav tagada vahe (sarikate vahel) tugirooviga, mis kinnitatakse roovlattide külge. See piirab SOLITEX PLUS väljavajumist sissepuhumisel. Paigaldamine piki kandekonstruktsiooni annab eelise, et kattumus asub tugeval aluspinnal ja on selliselt kaitstud. Katte kinnituseks vajalike klambrite vahekaugus võib olla maksimaalselt 5 kuni 10 cm.

Kui isolatsioonimaterjal puhutakse sisse väljast, siis saab sissepuhkumiseks kasutatud avaused hiljem sulgeda 15 cm laiuse TESCON VANA-ga.