Tuuletõkkekangas kuni 35 mm laudise vahega

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja samaaegse maksimaalse hoovihmakindlusega
  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
  • Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekattekohtades
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • Ilmastikukindlus 6 kuud

Kasutusvaldkond

3-kihiline monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 35 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vahe) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Tehnilised andmed

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleenmikrokiud
Membraan TEEE, monoliitne
Omadus Väärtus Standardid
Värvus must
Pinnaühiku kaal 180 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,60 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 80 EVS-EN ISO 12572
sd-väärtus 0,05 m EVS-EN ISO 12572
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 6 kuud
Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA W1 EVS-EN 13859-1
Veesammas 10.000 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus vanandatud /vanandamata* W1 / W1 EVS-EN 13859-2
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 290 N/5 cm / 220 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* 200 N/5 cm / 135 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 50 % / 70 % EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* 30 % / 40 % EVS-EN 13859-2 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 220 N / 300 N EVS-EN 13859-2 (B)
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav (seinte vooderdused avatud vuukidega) EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296
Külmpainduvus -40 °C EVS-EN 1109
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +100 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13859-2