Raskesti süttiv tuuletõkkekangas kuni 35 mm vahedega laudise jaoks

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Suurem ohutus: raskesti süttiv B-s1, d0
  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja samaaegse maksimaalse hoovihmakindlusega
  • Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekatte kohtades
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse monoliitse membraaniga
  • Ilmastikukindlus 6 kuud

Kasutusvaldkond

Tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 35 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vuugi laiust) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, puidupõhiste plaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Tehnilised andmed

  Aine
Kaitse- ja kattefliis polüpropüleenmikrokiud
Membraan monoliitne
Omadus Väärtus Standardid
Värvus must
Pinnaühiku kaal 145 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 0,50 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 160 EVS-EN ISO 12572
sd-väärtus 0,08 m EVS-EN ISO 12572
Tulekindlus B - s1, d0 EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 6 kuud
Veesammas 10.000 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus vanandatud /vanandamata* W1 / W1 EVS-EN 13859-2
Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA W1 EVS-EN 13859-1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 260 N/5 cm / 225 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* 260 N/5 cm / 220 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 60 % / 80 % EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* 30 % / 40 % EVS-EN 13859-2 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 190 N / 220 N EVS-EN 13859-2 (B)
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist nõuetele vastav (seinte vooderdused avatud vuukidega) EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296
Külmpainduvus -40 °C EVS-EN 1109
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13859-2