Tuuletõkkekangas kuni 50 mm laudise vahega

connect-variant liimiribadega

Eelised

  • Väga vastupidav ja UV-stabiilne: 5.000 h asemel on läbitud 10.000 h UV-vananemistest
  • Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
  • Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja rebenemiskindel, tuule-, vihma- ja veekindel
  • Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekattekohtades
  • Ilmastikukindlus 6 kuud

Kasutusvaldkond

5-kihiline kahekordse monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni laudise 50 mm vahe (ja vahed moodustavad kogu laudise pindalast kuni 40%) ning kinniste fassaadide korral. Paigaldamiseks laudisele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Tehnilised andmed

  Aine
Kangas polüpropüleenmikrokiud
Membraan TEEE, monoliitne
Fliis polüpropüleenmikrokiud
Membraan TEEE, monoliitne
Fliis polüpropüleenmikrokiud
Omadus Väärtus Standardid
Värvus must
Pinnaühiku kaal 280 g/m² EVS-EN 1849-2
Paksus 1,1 mm EVS-EN 1849-2
Difusioonikonstant µ 185 EVS-EN ISO 12572
sd-väärtus 0,2 m EVS-EN ISO 12572
Tulekindlus E EVS-EN 13501-1
Ilmastikukindlus 6 kuud
Veesammas 10.000 mm EVS-EN ISO 811
Veekindlus vanandatud /vanandamata* W1 / W1 EVS-EN 13859-2
Veekindlad ühendused "connect" liidetega ja koos ehitusteibiga TESCON VANA W1 EVS-EN 13859-1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 480 N/5 cm / 340 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* 360 N/5 cm / 260 N/5 cm EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas 60 % / 70 % EVS-EN 13859-2 (A)
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* 28 % / 28 % EVS-EN 13859-2 (A)
Punkttugevus piki-/ristisuunas 300 N / 380 N EVS-EN 13859-2 (B)
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist UV-kiirguse toimel 5.000 h asemel 10.000 h nõuetele vastav (seinte vooderdused avatud vuukidega) EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296
Külmpainduvus -40 °C EVS-EN 1109
Temperatuurikindlus pikaajaline -40 °C kuni +100 °C
Soojusjuhtivustegur 0,04 W/(m·K)
CE-märgis ja EVS-EN 13859-2