Keskmise kaaluga täielikult isekleepuv, difuusne õhutõkke- ja ilmastikukaitsekangas

Eelised

  • Kaitseb konstruktsiooni: veeauru läbilaskev ja maksimaalse hoovihmakindlusega
  • Kuni 6 nädalat lagede ajutise ilmastikukaitsena ehitamise ajal
  • Lihtne ja usaldusväärne paigaldamine poolitatud eraldusribaga – nakkub kohe kandvate aluspindadega
  • Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
  • Paindlik kasutamine: ilmastikukindlus kaldkatuste puhul alates 14° 4 kuud ja seintel ilmastikukindlus 5 kuud
  • Poorideta niiskusmuutlik funktsionaalne membraan hoiab ehitusdetailid kuivana

Kasutusvaldkond

Kaldkatus ja sein:
Sees- ja väljaspoolse õhupidavuse tagamiseks puidupõhiste ja mineraalsetel aluspindadel näiteks krohvimata müüritised või vuukidega betoonkonstruktsioonid. Katustel vastab antud ajavahemiku jooksul katuse aluskatte ja ajutisele kaitsekattele esitatud ZVDH (Saksa Katusekatjate Liidu)nõuetele.

Kasutamine lagede ajutise kaitsena ehitamise ajal Kanga kogu ulatuses kleepuv pind tagab mitmekorruseliste hoonete vahelagede ajutise ilmastikukaitse ristkihtpuit-(CLT, MHM) ja puitkarkassehitiste püstitamise ajal.

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Kasutusvaldkond

Ilmastikuolude eest kaitsvat isekleepuvat ja õhupidavat ilmastikukaitsekangast pro clima SOLITEX ADHERO 1000 ja 3000 võib kasutada:

  • mitmekorruseliste hoonete seinadetailide ja vahelagede ajutise ilmastikukaitsena ristkihtpuit- ja puitkarkassehitiste püstitamisel,
  • sees- ja väljaspoolse õhupidavuse tagamiseks puidupõhiste ja mineraalsetel aluspindadel,
  • puitkarkasshoonete seinte välisküljel tuulutatava kivivoodri taga,
  • naeltega tihendatav eesmine kaitsekate vooderdusel ja sobivatel puidupõhistel plaatidel (nt standardile EVS EN 634-1) kiltkivist katteplaatide all.

Kasutamine puitelementehitiste kaitseks ehitamise ajal

SOLITEX ADHERO kangaid võib kasutada mitmekorruseliste puitehituste korruste ajutise ilmastikukaitsena ehitamise ajal.
Vihmavee kogunemise vältimiseks kangale tuleb kavandada äravoolukohad, mille kaudu saab vesi korruste lagedelt või hoonest ära voolata. Täielik kleepumine kogu pinna ulatuses takistab niiskuse levimist kanga all juhul, kui see peaks ehitamise käigus saama vigastusi.
Elementide liitekohtades või puidupõhiste plaatide liitekohtades peab SOLITEX ADHERO ulatuma vähemalt 15 cm ulatuses piirnevale elemendile või piirnevale puidupõhisele plaadile.
Väikese difusioonitakistuse tõttu saab võimalik niiskunud puit/puitmaterjal uuesti kiiresti ära kuivada.

Kasutamine puitehitiste seinte õhupidavuse tagamiseks

pro clima SOLITEX ADHERO-süsteemi abil saab tagada puitelementidest seinte (puitkarkass-, liimpuit-, ristkihtpuitkonstruktsioonid (CLT, MHM)) seespoolse ja välispidise õhupidavuse. Eelkõige väljas kasutatavate kangastega tuleb silmas pidada seda, et seinte õhutõkkekiht siduda katusega.
Välise paigaldamise korral tagab see ehitamise ajal seinte lisakaitse ilmastikuolude eest. Peale selle tagab täielik aluspinnaga kleepumine selle, et kangad jäävad oma kohale.

Kasutamine müüritiste ja betoonkonstruktsioonist seinte õhupidavuse tagamiseks

Krohvimata müüritisest seinad ja nt monteeritavatest detailidest betoonseinad loetakse vuukide tõttu mitteõhupidavateks. SOLITEX ADHERO 1000 ja 3000 võib kleepida vahetult väljastpoolt püsikindlatele mineraalsetele aluspindadele.
Piirnevad õhupidavad detailid tuleb ühenduspiirkonnas samuti üle kleepida, et tagada õhupidavus kogu pinna ulatuses.

Kasutamine kivivoodri taga olevate puitkonstruktsioonide kaitseks

Pärast kivivoodri (nt müüritise nähtava osa) sattumist hoovihma kätte võib soojenemine põhjustada suurenenud õhuniiskusega mikrokliima tekkimist. Selle mõju vältimiseks ehitusdetailile soovitatakse standardi DIN 68800-2 kohaselt paigaldada puitkarkasskonstruktsiooni elementide välisküljele veidi suurema difusioonitakistusega kangast. SOLITEX ADHERO kangaste korral on selleks sd-väärtus 0,25 m, mis tagab samal ajal detaili väljaspoolse kaitse ja võimaldab kuivamist. Püsikindlatele aluspindadele võib SOLITEX ADHERO kangaid vahetult peale kleepida.
Vajaduse korral võib aluspinnaga nakkumise parandamiseks kasutada eelnevad kruntimist TESCON PRIMER RP-ga.

Kasutamine naelte tihendatava eelkattena kiltkivist katusekatete all

SOLITEX ADHERO kangad tihendavad tänu täielikule kleepumisele kogu pinna ulatuses naelaaugud puidupõhistes plaatides (nt standardile DIN EN 634-1 vastavates tsement-puitlaastplaatides) või täispuitvoodrites ja tagab ehitusdetailide parema kaitse. Seejuures tuleb arvestada, et tihendav funktsioon on tagatud üksnes siis, kui naelad on puitu või puitmaterjalist aluspinda sisse löödud.
Vuukides olevate naelaaukude korral ei ole kaitse tagatud.

Ehitamisega seotud niiskussisaldus materjalides

SOLITEX ADHERO väike sd-väärtus võimaldab niiskuse eraldumist kasutatavatest ehitusmaterjalidest. Kui kuivamine toimub kiiresti (nt soojendamisel), võib tekkiv veeaur tekitada kanga taga mulle. See ei mõjuta ilmastikuolude eest kaitse toimimist õhutõkkekihi eeldusel, et mullid ei avane paanide ülekattumiskohtades.

Kvaliteedi tagamine

Erinevalt kanga seespoolsest paigaldamisest on kanga väljaspoolse paigaldamise korral võimalik kontrollida kvaliteeti diferentsiaalrõhu meetodil (nt BlowerDoori abil) üksnes ülerõhu korral. Selleks tuleb hoone sisemus täita udugeneraatori abil uduga. Seejärel saab välisküljel kontrollida detailide õhupidavust.

Kondensatsioon puudub

Poorideta SOLITEX ADHERO kangad tagavad eriti hea veepidavuse hoovihma ajal. Kangast võib paigaldada soojustusmaterjalidele või voodrile kogu pinna ulatuses. Katkematu funktsionaalse toimega mitmekihilise struktuuriga kile välistab kindlalt kondensatsioonivee tekke. Kondensatsioonivee tekke (telgi efekt) all mõistetakse nähtust, kus vettpidavate presentkatete all tekib suures koguses konstruktsioonide sisemusse tungivat niiskust.